شناسایی سوء استفاده رواني در ازدواج

شناسایی سوء استفاده رواني در ازدواج

کلمه “سوء استفاده” یکی از كلماتي است که امروز می شنویم، بنابراین مهم است که دقيقا بدانیم منظور مان از اين كلمه چیست؟ همچنين در مورد سوء استفاده، به ویژه سوء استفاده از روحیه.

شناسایی سوء استفاده رواني در ازدواج

در ابتدا تعریف سوء استفاده روان چيست:

  • اگر کسی به شما بگوید که دوست ندارد کاری انجام دهید، این سوء استفاده روحی نیست.
  • هنگامی که با همسرتان بحث می کنید و هر دو صدای خود را از خشم بیرون می آورید، به معناي سوءاستفاده نيست این بخشي طبیعی (هرچند ناخوشایند) است، به ویژه هنگامی که احساسات شما در درون نگه نداشته مي شود.
  • چیزی که به احساسات شما آسیب می زند، سوء استفاده ذهني نيست. اين كار ممکن است غلط یا بی ادب باشد، اما سوء استفاده روحی نیست.

شناسایی سوء استفاده رواني در ازدواج

سوءاستفاده روانی چیست؟

سوءاستفاده رواني به زماني گفته مي شود كه كسي ذهنيت و احساسات شما را به شيوه اي سمي كنترل مي كند. این امر خشونت فیزیکی نیست (که ممکن است سوءاستفاده جسماني باشد)، بلکه روشي زیرک تر و غیرقابل تشخیص توسط سوء استفاده است. ممکن است آنقدر ظریف باشد که شما به عقل خود شك كنيد آیا واقعا “اين كار” را عمدا انجام داده یا من اينطور تصور را میکنم؟ “Gaslighting” نوعي سوء رفتار روحی است؛ هنگامی که شخص رفتارهای آرام انجام می دهد، برای شاهدان قابل مشاهده نیست و باعث درد و آسیب های احساسی از سوی دیگران می شود، به گونه ای که (سوء استفاده کننده) می تواند به قربانی اشاره کند زمانی که قربانی آنها را متهم می کند عمدا آنها را تضعیف می کند.

شناسایی سوء استفاده رواني در ازدواج

سوءاستفاده روانی میتواند کلامی، احساسی یا هر دو باشد

یک نمونه از سوءاستفاده های ذهنی يا کلامی، انتقاد نسبت به همسر است و هنگامی که همسر به آن اعتراض می کند، سوء استفاده کننده می گوید: “اوه، تو همیشه چیزهای اشتباه را می گیری!” او قربانی را متهم می کند تا تنها بماند و قرباني او را درك كند. این كار می تواند قربانی را از این موضوع مطلع کند که آیا او درست مي گويد: “من خیلی حساس هستم”؟

نمونه اي از سوء رفتار عاطفی، شریکی است که سعی دارد همسر خود را از دوستان و خانواده خود جدا کند تا بتواند بر او کنترل کامل داشته باشد. به او می گوید که خانواده اش سمی است. او را از دوستانش انتقاد می کند، ناسازگاری، ناآگاهانه یا بدی در ارتباط را دارد. او باور قربانی را تغيير مي دهد.

سوءاستفاده روانشناختی یکی دیگر از انواع سوء رفتارهای روانی است. در سوء استفاده روحی، هدف سوءاستفاده کننده؛ این است که حس واقعیت قربانی را تغییر دهد به طوری که او را وابسته به سوء استفاده كننده براي حفظ خودش كند. اغلب تعصبات در این نوع سوءاستفاده به كار مي رود. مردانی که از نظر جسمی زنان خود را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، علاوه بر سوء استفاده های جسمی، همسرشان را تحت تاثیر قرار می دهند.

شناسایی سوء استفاده رواني در ازدواج

چه کساني در معرض ابتلا به اختلال ذهنی قرار دارد؟

افرادی که در معرض خطر سوء رفتار ذهنی قرار مي گيرند، افرادی هستند که ارزش آنها به خطر افتاده باشد. رشد در خانواده اي که در آن پدر و مادر اغلب مورد انتقاد قرار گرفته، محروم شده و یا از یکدیگر جدا شده اند دچار اين اختلال قرار گرفته شده اند.

افرادی که فکر نمی کنند که شایسته عشق خوب و سلامت هستند، در برابر خطر شریک جنسی قرار مي گيرند. حس خود را از آنچه که عشق است، ضعیف تعریف مي كنند و رفتار خشونت آمیز را قبول می کنند، زیرا معتقدند که سزاوار نیستند.

چگونه می توان گفت که از لحاظ ذهنی مورد سوء استفاده قرار مي گيريد؟

بین داشتن شریک غیر حساس و داشتن شریکي که از نظر ذهنی مورد سوءاستفاده است تفاوت وجود دارد؟

اگر درمان شریک زندگی تان به طور مرتب به شما احساس بدی در مورد خودتان، ناراحتی، شرمنده شدن از کسی که دارید، یا خجالت بکشید دیگران ببینند چگونه با شما رفتار می کنند، شما مورد آزار و اذیت ذهنی قرار می گیرید.

اگر شریک زندگیتان به شما می گویدشما باید تمام تماس ها را با خانواده و دوستان متوقف کنید، زیرا “آنها واقعا شما را دوست ندارند”، شما مورد آزار و اذیت ذهنی قرار می گیرید.

اگر شریک زندگی شما به طور مرتب به شما بگوید که شما احمق، زشت، چاق و یا هر گونه توهیني داريد او به لحاظ ذهنی شما را مورد سوء استفاده قرار داده است.

اگر شما از لحاظ ذهنی مورد سوء استفاده هستيد چه کاری انجام مي دهید؟

منابع زیادی وجود دارد که به شما کمک می کند عمل سالمي داشته باشید. اگر فکر می کنید رابطه شما ارزش صرفه جویی دارد و فکر می کنید که شریک زندگی تان می تواند کسی باشد که به لحاظ ذهنی سوء استفاده نکرده است، ازدواج با تجربه و مشاور خانواده برای دو نفر از شما برای مشورت کردن مهم است. مهم: از آنجا که این مسئله دو نفره است، شما باید هر دو در جلسات درمان سرمایه گذاری کنید. اين مشكل مشكلي نيست كه به تنهايي حفظ شود و اگر شریک زندگی تان به شما بگويد: “من هیچ مشکلی ندارم، بدیهی است و این کار را به تنهایی انجام دهید”، نشانه ای است که ارتباط شما با ارزش نیست.

اگر تصمیم گرفتید از افراد متجاوز روانی بیرون بیایید، از پناهگاه زنان محلی کمک بگیرید که می تواند شما را راهنمایی کند که چگونه خود را از این رابطه با خیال راحت بیرون بیاورد تا به شما رفاه و حفاظت فیزیکی را تضمین کنند.

 

منبع
برتر ياب