0

سنگ های قیمتی و کریستال

سنگ های قیمتی و کریستال از  جنبش  دهه 60 میلادی،  کریستالهای شفابخشی بسیار محبوب شدند و خواص شادابی  آنها به مدت طولانی براي عارفان  شناخته شده است.کریستالها در قیمت بسیار ارزان و بسیار گران و [...]