0

بهترین سوالات مشاوره قبل از ازدواج براي داشتن ازدواجي سالم در آينده

بهترین سوالات مشاوره قبل از ازدواج بسیاری از زوج های تازه کار در حال انجام وظیفه در آینده هستند و با دنبال کردن رابطه زناشویی برای تقویت رابطه خود هستند. بهترین موضوعات مشاوره قبل از ازدواج بحث [...]

0

وظايف دوران آشنايي قبل از ازدواج

وظايف دوران آشنايي قبل از ازدواج به شرح زير است: افزایش شناخت نسبت به یکدیگر، برای تفاهم بیشتر هر چند دختر و پسر، در مرحله ی گزینش، باید شناخت کافی نسبت به هم پیدا کرده باشند اما علاوه بر آن [...]