0

نتيجه تاروت عشق شما

اولین موقعیت: آیا روح ما در حال حاضر يكديگر را درك مي كنند اگر قصد دارید فردی را پیدا کنید که در آن روح شما قبلا یکدیگر را درک کرده باشد، این کارت شما را تشویق می کند تا از پیگیری عقب نمانید.به [...]

0

نتيجه عشق شما

اولین موقعیت: آیا روح ما در حال حاضر یکدیگر را درک می کنند – 3 شمشیر   وقتی سه شمشیر  در قلب فرو رفته يعني انتظار ناامیدی وجود دارد. چقدر  این بستگی غم و اندوه شما را كم مي كند  شاید [...]

0

نتيجه تاروت عشق

نتيجه تاروت عشق موقعیت اول: آیا روح ما در حال حاضر یکدیگر را درک می کنند   شما خودتان را به تنهایی پیدا می کنید،  این کارت به شما نشان می دهد که بیشتر نادیده گرفته مي شويد و ناخواسته در ذهن [...]

0

نتيجه تاروت شما

اولین موقعیت: آیا روح ما در حال حاضر یکدیگر را درک می کند   كارت پنج شمشیر به شما نشان می دهد که شما فکر می کنید چیزی برای اثبات وجود دارد.  زیرا این نوع غرور، جذاب نیست، حتی اگر روح شما [...]

0

نتيجه تاروت عشق شما

اولین موقعیت: آیا روح ما در حال حاضر يكديگر را درك مي كنند؟ شما میخواهید این ارتباط روحانی را ملاقات کنید و به سختی تلاش کنید تا روشنایی روحی معنوی خود را ببخشید، بنابراین اگر روح شما قبلا یکدیگر [...]

برگه 1 از 2