0

خواندن سه كارت تاروت

خواندن تاروت هدایت شما را در حرفه و ناحيه اي كه زندگي مي كنيد هدايت مي كنيد.  خواندن اين 3 کارت به سوالات مربوط به گذشته، حال و آینده شما پاسخ می دهد. کارت 1 (گذشته): این کارت موقعیت شما را نشان [...]