0

سنگ Dalmation Jasper

سنگ Dalmation Jasper شرح چاكرا اولیه Dalmation Jasper ریشه چاکرا است که مربوط به امنیت و بقای افراد و همچنین نیازهای اساسی است. اگر ريشه چاکرا مسدود شده باشد، یا شما احساس ناخوشایندي و یا حتی در [...]

0

سنگ چيني

سنگ چيني   شرح واضح است که سنگ Clear Quartz می تواند برای تمام نشانه های زودیاک و برای هر یک از هفت چاکراه مفید باشد. سنگ چيني سنگ شناخته شده برای قدرت و تقویت است این کریستال برخلاف كريستال [...]

0

سنگ سيتين

سنگ سيتين شرح كساني كه در سال تولد جگر، جام جم، لئو و تابوت هستند همه می توانند از داشتن و نگه داشتن کریستال سیتین استفاده كنند سنگ سيتين پاک کننده چاکرا در عمل و زندگی روزمره است چاکراهای اولیه [...]

0

سنگ CHRYSOCOLLA

سنگ CHRYSOCOLLA شرح Chrysocolla تسکین دهنده است و اثر آرام بخشي دارد همچنين می تواند در پاکسازی حنجره به شما کمک کند، به ما كمك مي كند تا نیاز به پذیرش و بهبود احساسات گناه، خشم و ترس را داشته [...]

0

سنگ Chrysoprase

سنگ Chrysoprase     شرح كريستال Chrysoprase “براي قلب و مسائل احساسي كاربرد دارد كريستال Chrysoprase، یک کریستال شناخته شده برای کمک به مسائل مربوط به سیستم گوارش، مشکلات قلب و سم [...]

برگه 1 از 3