0

ليستي از هديه هاي منحصر به فرد

ليستي از هديه هاي منحصر به فرد به دنبال هدیه اي قابل توجه برای یک زن چيست؟ شما جای درست آمده اید. آیا به دنبال شگفت زده كردن مادر، خواهر یا همسر خود هستید، می توانید با چالش خاصی از آنها قدردانی [...]

0

توصیه هایي به والدین كه بايد در ابتداي زندگي خانوادگي جديد انجام دهيد

توصیه هایي به والدین شما در نقش پدر و مادر قدم یافتید؟ و احساس می کنید ممکن است از مشاوره و راهنمایی والدین استفاده کنید؟ این وضعیتي پیچیده است، که همه شما نیاز داريد تا برخی تغییرات را انجام [...]

0

غلبه بر چالش هاي فرزند پروري در ازدواج دوم و مسائلي كه خانواده ها با آن روبرو هستند

غلبه بر چالش هاي فرزند پروري در ازدواج دوم مراحل قبل از ازدواج – نکاتی گام به گام موثر ازدواج های دوم هميشه با هیجان و سعادت در شروع خانواده جدید روبرو هستند. هنگام پیوستن به دو خانواده [...]