0

عشق خود را تاروت پيش بيني كنيد

داستان عشق خود را با انتخاب 3 کارت شروع کنید نيت كنيد سپس يك كارت انتخاب كنيد در هر يك از كارتها سه تعريف از عشق از منظر تاروت وجود دارد هم اكنون عشق  خود را بخوانيد         دوستداران روح، همسران [...]