0

كيسه هاي هوايي خودرو

کیسه هوای زانویی کیسه هوای زانویی در قسمت پایینی فرمان نصب شده تا از آسیب رسیدن به پای راننده جلوگیری کند. علت این امر عدم پوشش این ناحیه از بدن توسط کمربند ایمنی و کیسه هوای جلویی است. مسلما این [...]

0

بررسی مشخصات خودرو

  بررسی مشخصات خودروی تیبا بررسی مشخصات خودروی سایپا     بررسی مشخصات خودروی چانگان   بررسی مشخصات خودروی رنو كولئوس       ررسی مشخصات خودروی رنو داستر اتوماتیک [...]

برگه 1 از 3