0

خواندن سرنوشت از طريق چانه افراد

خواندن سرنوشت از طريق چانه افراد در  چینی خواندن، چانه و فک، روند صعودی را در سالهای 61 تا 75 داشته است همچنين چانه و فك نشان دهنده استحكام، تهاجمي بودن، استقامت و نگرش كاركنان است. برای مردم [...]

0

خواندن چهره چهره مول

 خواندن چهره چهره مول   محل خلقی تا حد زیادی به ثروت مردم مربوط می شود. مول از آشکار و پنهان تشکیل شده است. مول در صورت به راحتی دیده می شود و به عنوان واضح در نظر گرفته می شود، در حالی که [...]

0

چهره خواني از روي شكل صورت

چهره خواني از روي شكل صورت   چهره و سن آن هر بخش صورت  شانس شما را در نقطه خاصی از سن  نشان می دهد  اول از همه، شما باید سن نقطه هر بخش را بدانید. برای پیدا کردن چگونگی نقاط سن خود توسط خواندن [...]

0

چهره خواندني از روي بینی

چهره خواندني از روي بینی   بینی در چهره بيني به عنوان بخش برجسته ای از چهره، نشان دهنده عزت نفس، توانایی، موقعیت اجتماعی و شخصیت  است. در چهره خواندن چشم ها نماد رتبه هستند در حالی که بینی [...]

0

خواندن چهره از روي گوش

خواندن چهره از روي گوش   گوش در فیزیوگمانش گوش شنوايي در جوانان اوليه قبل از سن 14 سالگي  شناخته  شده است دهمچنين، earlobes تأثير خاصي بر ثروت بعد از سن 60 سالگي دارند. هنگام خواندن گوش ها، [...]

برگه 1 از 2