0

يك قطره فناوري

با این ساعت ضدچرت به موقع بیدار شوید شرکت کیک‌ استارتر ساعتی به بازار عرضه کرده است که زنگ زدن آن تا وقتی که کاربر از تخت خود خارج نشود، قطع نمی‌شود. این ساعت از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول که [...]