0

آيا زنان خيانت خواهند كرد؟

ما بیشتر مي شنويم كه مردان خيانت مي كنند، اما زنان نیز خيانت می کنند. مطالعات نشان داده است که زنان تقریبا همانند مردان خيانت مي كنند، اما در پنهان كردن بهترند. زنان می توانند بقیه زندگی خود را [...]

0

آيا او دوباره خيانت خواهد كرد؟

خيانت همیشه یک فریب است؟ نه لزوما، اما برخی مردان واقعا اين كار را محرمانه انجام مي دهند. پس از یک بار خیانت، بسیار سخت است که دوباره اعتماد برقرار شود و مطمئن شوید که او هرگز خيانت نخواهد [...]