0

چه نوع ماماني هستي؟

چند نوع مادر وجود دارد مادر كمالگرا، مادر حمايتي و مادر غير قابل پيش بيني شما كدام يك از اين مادرها هستيد اين آزمون را انجام دهيد تا ببينيد كه شما چه نوع مادري هستيد [WpProQuiz 68] سؤالات بی نظیر [...]

0

تقويم چيني براي تعيين جنسيت كودك

آیا می خواهید بدانید که جنسیت کودک شما چه خواهد بود؟ گفته شده است که چارت جنسیتی چینی بیش از 700 سال پیش در یک خیمه سلطنتی دفن شده است! این متشکل از تقویم قمری چینی است که پیش بینی مفیدی از جنس [...]

برگه 1 از 3