0

مهم ترين سوالات مالي در ازدواج

پژوهش ها نشان می دهد پول یکی از عوامل اصلی سوء تفاهم های زوج هاست. اگر با صداقت و صراحت قبل از ازدواج در مورد مسائل مالی صحبت کنید، ازدواج با دوامی خواهید داشت. پول تعیین کننده ثروت است. اما در [...]

0

5 نکته مهم مالي در رابطه با ازدواج

اگرچه عشق باید پایه هر رابطه زناشویی باشد ، بیایید واقعی باشیم. هنگامی که امور مالی منظم نباشد، می تواند به شما  احساس ناامني دهد و اين كار تمایل به نفوذ در بسياري از موارد را دارد. به همین دلیل [...]

برگه 1 از 5