0

سنگ آپیوتی آبی

سنگ آپیوتی آبی شرح آپیوتي آبی به کسانی که مشکلات دارند كمك مي كنند. تصدیق این سنگ اين است كه، “آرامش بخش است.” به ویژه برای علائم زودياك  Gemini و Libra مفید است، چرا که ويژگي این دو [...]