5 مرحله ضروری براي طلاق و گام هايي اساسي براي حل و فصل آن

5 مرحله ضروری براي طلاق

در حالی که راه هاي آساني به جز طلاق وجود دارد، گاهی اوقات طلاق بهترین گزينه است. مردم از هم جدا میشوند در حالی که هنوز هم ممکن است یکدیگر را دوست داشته باشند، افراد نمیتوانند به اندازه کافی به تفاوتهایشان برسند.  طلاق با وجود بچه ها سخت تر مي شود. باید اطمینان حاصل کنید که بچه های شما بعد از طلاق به درستی مراقبت شوند.

در اینجا 5 گام اساسی برای حل و فصل طلاق وجود دارد 

1. با يك وکیل کار کنید

طلاق موضوعي قانونی است بنابراین نیاز به متخصص قانونی دارید تا در اين امر به شما کمک کند. استخدام وکیل طلاق با تجربه،در اين مورد به شما كمك مي كند. اطمینان حاصل کنید که در درخواست های خود منطقی هستید و حقیقت مطلق را بیان می کنید.

5 مرحله ضروری براي طلاق

2. در مورد فرزندان با يكديگر صحبت كنيد

فرزندان باید در اوایل دادرسی طلاق تعیین شوند. بین شما و همسر سابقتان در مورد زمینه هایی که هر یک از شما بايد فرزندان تان را ببیند، باید ایده اي روشن وجود داشته باشيد. همیشه نباید تضمیني وجود داشته باشد. هر گونه سوء استفاده یا غفلت باید تاثیر مهمی داشته باشد.

3. كاري را طولانی نکنید

طلاق دردناک است. هر چه زمان پرونده طولاني تر باشد، هم هر دو شما و هم فرزندانتان دچار دردسر می شويد. ممکن است در رسیدن به توافق دو جانبه دچار مشكل شويد. غرور خود را کنار بگذارید و يكديگر را تشویق کنید تا كاري را كه تصميم گرفته ايد را انجام دهید. طلاق هرگز پایان نمی يابد و اثراتش براي شما و فرزندانتان خواهد ماند.

5 مرحله ضروری براي طلاق

4. با احساسات خود كنار بياييد

پس از طلاق احساسات زیادی خواهید داشت. غم و اندوه، خشم و ناراحتی وجود خواهد داشت. این درست است که آیا شخصی بودید که برای طلاق ثبت نام كرده ايد. در حالی که این احساسات خوب است، نباید بر رفتار شما تأثیر منفی داشته باشند. در عوض باید تا حد ممکن بر اين مسائل فائق بياييد.

5. ارتباط برقرار کنید

حتی اگر نمی خواهید با او صحبت کنید، باید احساسات خود را کنار بگذارید. بلكه بايد به خاطر فرزندان ارتباط برقرار کنید. در مورد چیزهایی مانند مدرسه و مراقبت های پزشکی فرزندان با يكديگر صحبت کنید. مجبور نیستید که مجددا با هم متحد شوید اما لازم است که به خاطر فرزندان با يكديگر صحبت كنيد.

5 مرحله ضروری براي طلاق

امیدواریم که اين ایده هاي عالی را در مورد اقدامات ضروری پس از طلاق را انجام دهيد قطعا زماني دشوار است. با اين موارد برای فرزندانتان، می توانید آینده خود را بسیار روشن تر به ارمغان بیاورید.

5 مرحله ضروری براي طلاق

 

منبع
برتر ياب