3 راه برای حفظ رابطه پس از مشاوره ازدواج

3 راه برای حفظ رابطه پس از مشاوره ازدواج

بسیاری از زوج ها به دلیل درک منفی کلمه “مشاوره” از مشاوره ازدواج اجتناب مي کنند. ممکن است نگاهی به آنچه که دیگران فکر می کنند دشوار باشد. اگر شما و شریک زندگی تان مشاوره ازدواج را در نظر می گیريد، در اینجا سه ​​روش برای ادامه کار با شریک زندگی تان بعد از جلسات وجود دارد كه مي توانيد ادامه دهید.

3 راه برای حفظ رابطه پس از مشاوره ازدواج

1. بهبود مهارت های ارتباطی

به احتمال زياد فشارهای جاری در رابطه از یک مسئله ارتباطی حاصل می شود. در طول درمان زوجین، مشاور کمک خواهد کرد تا روش های ارتباطی بهتر برای شما و شریک زندگی تان وجود داشته باشد. هنگامی که این روش ها تصویب می شوند، همچنان با عادت های روزانه قرار مي گيرند. با گذشت زمان، صحبت کردن در مورد احساس نگرانی با یکدیگر آسان تر خواهد شد.

همیشه احساسات خود را با شریک زندگی خود در یک مکان امن ارائه دهید. هنگامی که همسرتان پاسخ می دهد، مطمئن شوید که احساسات خود را نسبت به شما بیان می کند و به طور فعال گوش دهید. این جزئیات چندگانه می تواند به شدت نتیجه گفتگو را تغییر دهد و پس از آن، احساس شما را ارزیابی و پشتیبانی کند.

3 راه برای حفظ رابطه پس از مشاوره ازدواج

2. چگونگي مراقبت از خود و دیگران را ياد بگيريد

مراقبت از خود سخت است. هنگامی که از خود مراقبت می کنید، می توانید از دیگران بهتر مراقبت کنید. به یاد داشته باشید که آرام باشید و براي کسانی که دوستشان دارید، وقت بگذارید. برقراری روابط بهتر با دوستان و خانواده نیز به شما کمک می کند تا زمان بیشتری را با شریک زندگی تان به ارمغان بیاورید. هنگامی که خودتان را ساختيد انرژي تجدید شده خود را به منظور مراقبت از شریک زندگی تان بیشتر مي کنید.

مشاوره ازدواج به شما کمک می کند تا بدانید که چگونه می توانید بهترین كار را براي شریک زندگی تان انجام دهيد و چیزهایی را برای آنها انجام دهید که واقعا از آن قدردانی می کنند براي داشتن آرامش با شریک زندگی خود به عنوان بهترین دوست و یا خانواده استفاده کنید. همانطور که از شریک زندگی خود مراقبت می کنید، روابط شما به سمت بهتري حرکت می کند.

3 راه برای حفظ رابطه پس از مشاوره ازدواج

3. ایجاد همدلی و اعتماد

در طول مشاوره، شما و همسرتان یاد خواهید گرفت که چگونه همدلی و اعتماد را ایجاد کنید. جلسات مشاوره را با يكديگر در میان بگذارید. همواره با شریک زندگی خود با مهربانی و دوستانه تمرين كنيد. مهربانی را می توان با آرزوی داشتن هر روز يكديگر در صبح یا شام نشان داد. این اقدام کوچک نشان می دهد که همسر شما از زندگی شخصی شما و مراقبت از رفاه او در هر روز آگاه است.

هنگامی که به طور هماهنگ با همسر خود هستيد، اعتماد بیشتري داريد. با نشان دادن شریک زندگی که مورد توجه شما قرار گرفته است، به راحتی می توانید با چالش ها و نگرانی ها نزدیک شوید. اگر از یک سری جلسات مشاوره ای گذشتید، اعتماد بین شما و شریک تان امیدوارانه آغاز شده است. با تمرین همدلی و مراقبت، این اعتماد را حفظ کنید.

مزایای زوج درماني باید تا زمانی که جلسات پایان می یابد، متوقف نشود. ایجاد یک رابطه موفق با شریک زندگی مستلزم تعهد مداوم برای مفاهیم یاد شده در طول مشاوره است كه در اینجا بحث شده است. تسلط بر این سه چیز، پس از پایان جلسات مشاوره ای، به بهبود رابطه شما کمک می کند.

 

منبع
برتر ياب