چک کردن ازدواج

روابط می تواند گاهی اوقات پیچیده باشد زیرا مردم دقیقا نمی فهمند که چه چیزی فکر می کنند یا احساس می کنند. بنابراین، هنگامی که شریک زندگی شما می گوید: “لطفا من را تنها بگذارید”، تمایلشان ممکن است فضای شخصی داشته باشد، در حالی که شخص دیگری احتمالا می خواهد منتقل کند، آنها ناراحت هستند و نیاز به آرامش دارند. آیا شما در مورد ازدواج خود نگران هستید؟ یا شاید این فقط برای سرگرمی است! این مسابقه به شما اجازه می دهد ازدواج پایه ای به منظور ارزیابی اینکه ازدواج شما سالم و خوشحال است، بررسی کنید! موفق باشید!
[WpProQuiz 77]

سؤالات بی نظیر

1. چقدر سعی می کنید وقت کافی با هم داشته باشید؟
الف. بسیار اغلب
ب اکثر
د. به ندرت
ج. هرگز
2. چگونه اغلب با یکدیگر بحث می کنید؟
 الف.اين امر غیرممکن
ب. به ندرت
د اکثر
ج. بسیار اغلب
3.آيا همسر شما باعث می شود بهتون احساسات دوستي، قدردانی و احترام به من دست دهد ؟
الف. کاملا موافقم
ب. موافقم
د خشونت آمیز
ج. کاملا مخالفم
4. چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنید؟
الف. خیلی خوب
ب.  خوب
ج. خیلی خوب نیست
د .خوب نیست
5. چگونه اغلب شما با یکدیگر صمیمی هستید؟
الف. بسیار اغلب
ب اکثر
د. به ندرت
ج. هرگز
6. مدت زمان لازم برای حل و فصل استدلالهايتان چقدر است؟
الف. نه چندان طولانی
ب. خیلی طولانی نیست
ج. خیلی طولانی
د. فوق العاده طولانی؛  گاهی اوقات چند روز
7. چقدر خوب یکدیگر را می شناسید؟
الف. خیلی خوب
ب.  خوب
ج.. خیلی خوب نیست
د. خوب نیست
8. همسر شما پس از یک روز طولانی و خشن در محل کار، به خانه می آید. چه کار میکنید؟
الف. یک شام مخصوص  و پیام  براي او مي گذارم
ب. او را مي بوسم و برايش نوشيدني مي ريزم
د. او را متقاعد مي كنم
ج. چیزی نیست
9. آيا شما منافع مشترک، سرگرمی ها، ارزش ها و ایدئولوژی های زيادي را در زندگی با هم به اشتراک می گذارید؟
الف. کاملا موافقم
ب. موافقم
د خشونت آمیز
ج. کاملا مخالفم
10. چند بار دیگر از یکدیگر  تعریف می کنید؟
الف.  اغلب بسیار
ب اکثر
د. به ندرت
ج. هرگز
منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.