چرا زن ها در حق مردها مادري مي كنند؟

مي دانم متنفريد از اين كه بشنويد، شما هم در حق مرد زندگيتان مادري مي كرديد، اما باور كنيد. تنها شما نيستيد كه اين كار را مي كنيد. دليل اين كار چيست؟
زن ها براي مادري كردن آموزش ديده اند و براي آن نيز پاداش مي گيرند. وقتي بچه بوديد، يگانه الگويتان مادرتان بود. همواره شاهد بوديد كه او چگونه از شما، برادر و خواهرهايتان حمايت مي كرد. بدين ترتيب آموختيد چگونه حمايتگر، مهربان و فداكار باشيد و به نيازهاي ديگران رسيدگي كنيد. اين موضوع نيز حقيقت دارد كه شاهد بوديد، چگونه مادرتان به ويژه در حق پدرتان مادري مي كرده است. پس بياييد به موضوع اين طور نگاه كنيم كه اگر شما شاهد بوديد، به جاي اين كه مادرتان به طرزي رمانيك با پدرتان رفتار بكند، هميشه در حق او مادري مي كرده است، در نتيجه شما هم در كودكي چنين آموختيد.

اين همان رفتاري است كه زن ها بايد با مردها داشته باشند. پس وقتي خودتان بزرگ شديد و ازدواج كرديد، عينا همين كار را با همسرتان كرديد. احساس نمي كنم همسر او هستم، بلكه احساس مي كنم مادرش هستم

تا همين اواخر مادري كردن يگانه شغل قابل قبول براي زنان محسوب مي شد. به اضافه ي دو شغل ديگر: پرستاري و معلمي. در بچگي همواره شاهد بوديم كه چگونه مادرانمان به واسطه ي رفتارهاي حمايتگرانه و مادرانه شان پاداش مي گرفتند و اگر چنين رفتارهايي از دخترها سر مي زد به آنها نيز اين چنين پاداش مي دادند

هرگاه زن ها مي خواهند مردي را دوست بدارند، بايد در نقش مادر براي او ظاهر شوند.  پس به اين دليل در حق مردان زندگيمان مادري مي كنيم كه آن ها را به خود وابسته سازيم. وقتي سخت تلاش مي نماييم تا كليه ي نيازهاي شوهرهاي خودي را برآورده كنيم، او را شديدا به خود وابسته مي كنيم. همه ي ما چنين صحنه هايي را در فيلم ها و سريال هاي تلويزيوني زياد ديده ايم. مردي كه همسرش خانه نيست، مجبور است خودش به تنهايي تمامي كارها را انجام بدهد. او وقتي مي خواهد براي بچه ها غذاي ساده اي آماده كند، درست مثل يك دست و پا چلفتي رفتار نموده، عاجز و درمانده مي شود.

در نتيجه هرچه بيشتر از مردي مواظبت كنيد، او بيشتر به شما تكيه مي كند و بدين ترتيب وابسته تر مي شود. زن ها بدين وسيله با ترس از طرد شدگي خود مقابله كرده و طوري آن ها را به خودشان وابسته ميكنيم كه هرگز نتوانند فكر ترك كردن را بكنند. گويي ضمير ناخودآگاه در مي يابد، اگر به اندازه ي كافي محتاج باشند، هرگز زن ها را ترك نخواهند كرد.
آيا هنگامي كه براي مردها مادري مي كنيد، آن ها شكايتي مي كنند؟ جواب: بعضي وقت ها مخالفت مي كنند، اما اكثر اوقات راضي هستند.

وقتي در حق مردها مادري مي نماييد، آن ها احساس عشق مي كنند. مردها در كودكي همواره شاهدبودند كه مادرشان از آن ها مراقبت مي كرده است. بنابراين برايشان عادي است به همسر خود اجازه دهند، تا كه اين نقش را نيز ادامه دهد. اين موضوع بويژه حقيقت دارد. چنان چه مادر همسرتان مدام در حق او مادري كرده باشد ممكن است در ذهنش مادر، همسر و حمايتگر تداعي بيشتري از كلمات عاشق، معشوق، بهترين دوست و يا شريك زندگي داشته باشد. چنان چه همسرتان در كودكي محبت و توجه كافي از جانب مادر خود دريافت نكرده باشد، با خوشحالي تمام اجازه خواهد داد، تا اين كار ناتمام او را برايش به پايان برسانيد.

منبع
برتر ياب