چرا بخشش مهم است؟ قدرت بخشش در ازدواج و به وجود آمدن عشق در زندگي

چرا بخشش مهم است؟

قدرت بخشش در ازدواج نمیتواند تقلیل یابد. هنگامی که برای مشارکت مادام العمر با یک شخص باشيد اجتناب ناپذیر است که به یکدیگر غلبه کنید.

مهم است توجه داشته باشید که بخشش ترفندهای آساني برای نجات ازدواج نیست بلكه باید واقعی باشد. نیاز به هیچ رشته ای ندارد. هنگامی که بخشش یک عمل ثابت است، عشق شما قوی تر باقی خواهد ماند و شما نسبت به شریک زندگی خود احساس خجالت بیشتری خواهید کرد. هرچند مایل هستید که بخش اعظم کارهایتان را در اختیار يكديگر قرار دهید، بهتر است که ازدواج خود را در بلند مدت داشته باشيد.

چرا بخشش مهم است؟

هر کسي اشتباه می کند. اگر می توانید با تصدیق این واقعیت شروع کنید، عمل بخشش راحت تر و ساده تر خواهد شد.

اگر یک رابطه یا ازدواج بر پایه ای است که هیچ فضایی برای آن وجود ندارد. با هر اشتباهی، یک بحث وجود خواهد داشت. با هر استدلالي، مسئله حل نخواهد شد.

این می تواند یک سال، 5 سال یا 10 سال باشد و این نوع نگرانی ناخوشایند به شکل خشم، خیانت یا قطع ارتباط نشان داده مي شود.

چرا بخشش مهم است؟

به همین دلیل است که بخشش بسیار مهم است. بدون آن، هر تلاشی کوچک و ناسازگار در ازدواج فقط در رابطه ی ظاهرا طبیعی قرار می گیرد.

توانایی بخشش به شما این امکان را می دهد که احساسات خود را در روابط داشته باشيد و با هر اختلاف نظري رشد کنید، نه اینکه با هر اقدام یا استدلالی که باعث خشم شده است، باقی بمانید.

بهتر است يكديگر را ببخشيد

“دیگران را ببخشيد، نه به این دلیل که آنها سزاوار بخشش هستند، بلکه شما سزاوار صلح هستید.”

جاناتان لکودو Huie

بسیاری از مردم مفهوم بخشش را متفاوت از آنچه که در نظر گرفته شده است می بینند. در واقع عمل بخشش نوعي خودخواهي است.

چرا بخشش مهم است؟

هر زمانی که شما به خاطر چیزی که شخص دیگری براي شما انجام مي دهد چه شوهر، همسر یا هر فرد دیگری که  شما را ناراحت کند، شما در آن تنش قرار مي گيريد. ممکن است احساس بدی کنید، اما همیشه احساس بدی می کنید.

با گفتن “من مي بخشمت” شما می توانید به خارج از این ناراحتی، خشم، یا بدبختی برای شریک زندگی خود بپردازید و فضای ذهنی خود را به حرکت درآورید. هر چه دیگر بر روی آن نباشيد. درک كنيد كه بخشش برای شروع روند شما آسان است. هنگامی که می دانید استرس را از جهان خود رها می کنید ، به راحتی می توانید این گفتگو را در دسترس داشته باشید

انتظار نداشته باشيد چیزی به نفع شما باشد

اگر مسیر بزرگی داريد و تصمیم می گیرید شریک زندگی خود را ببخشید، باید این کار را بدون هیچ رشته ای انجام دهید. شما نمیتوانید از آن به عنوان بازی قدرت برای به دست آوردن چیزی استفاده کنید. اگر انتخاب کنید که ديگران را ببخشید، باید واقعا آماده باشید که حرکت کنید. اگر سالگرد خود را فراموش کرده اید و تصمیم می گیرید که او را ببخشید، نمی توانید آن را در سالگرد بعدی درست كنيد

تصمیم بگیرید که او را ببخشید و روی رابطه خود کار کنید، هر زمان که بخواهید راه خود را پیدا کنید.

بخشش به معنای تصدیق کردن آنچه اتفاق افتاده است و انتخاب آن شخص به رغم اقدامات خود است. این می تواند چیزی بزرگ یا کوچک باشد، اما اگر بخواهید ببخشید، نمیتوانید آن لحظه را بارها و بارها بازبینی کنید.

چرا بخشش مهم است؟

قدرت بخشش

واقعا از عمل بخشش سود میجوید قدرتی که بخشش میتواند شما و شریک شما را به ارمغان بیاورد. هنگامی که شریک زندگی خود را انتخاب می کنید و دیگران را مي بخشيد همچنين مشکلات خود را به شیوه ای صمیمانه حل مي كنيد، شما عشق را انتخاب می کنید .

شما ممکن است مبارزه بسیار بد داشته باشید که نمیتوانید به شریک زندگی خود نگاه کنید. شما ممکن است به نحوی مخالف باشید که نمیخواهید آنها را بشنوید، اما می دانید که شما آنها را بیشتر دوست دارید و اجازه دهید که این استدلال از کنترل خارج شود.

هنگامی که تصمیم می گیرید اختلافات خود را ببخشید و رو به حرکت کنید، به طور مرتب عشق را انتخاب می کنید. ازدواج هایی که يكديگر را سريع مي بخشيد در عشق هستيد.

چرا بخشش مهم است؟

 

 

 

منبع
برتر ياب