پنج نكات كه پيش از ازدواج بايد در نظر گرفت

پنج نكات كه پيش از ازدواج بايد در نظر گرفت

اگر در رابطه بلند مدت هستید و قصد دارید به زودي ازدواج کنید، احتمالا نمي دانيد که ازدواج تان چگونه خواهد بود. در اینجا پنج راهنمایی پیش از ازدواج وجود دارد که شما را به سمت زندگی شاد و ممتاز در ازدواج هدایت می کند.

1. به خوبی یکدیگر را بشناشيد

هنگامی که با فردي آشنا مي شويد، معمولا “بهترین رفتار” را در نظر می گیرید و به راحتی فکر مي کنید که شریک زندگی شما در هر شرایطی کامل است. اما واقعیت این است که همه ما نقاط ضعفي داریم. بهتر است قبل از ازدواج این چیزها را در مورد یکدیگر پیدا کنید. اگر شما و همسرتان هر دو صادق باشید می تواند دستورالعمل خوبی برای ازدواج سالم که در آن تکمیل مي شويد و از یکدیگر حمايت مي كنيد را پيدا كنيد.

پنج نكات كه پيش از ازدواج بايد در نظر گرفت


2. یاد بگیرید که به درستی مبارزه کنید

هنگامی که دو فرد ازدواج می کنند، اختلافات خاصی دارند كه اجتناب ناپذیر است و دیر یا زود اختلاف قابل توجهی بین تان وجود خواهد داشت. چگونگی مقابله با درگیری ها برای موفقیت یا شکست ازدواج بسیار مهم است و حل منازعات بخش مهمی از آمادگی قبل از ازدواج است.

پنج نكات كه پيش از ازدواج بايد در نظر گرفت

این مهارتي برای یادگیری است كه با عزم، تمرین و صبر زياد، صحبت کردن با مسائل پیچیده، برای رسیدن به تصمیم یا مصالحه و بخشیدن و حرکت دادن همراه است. تعارضاتی هستند که به طور صحیح در معرض نابودی قرار نمی گیرند و تلخ تر می شوند و به همين دلیل ازدواج شما بسیار سمی می شود.


3. در مورد انتظارات، برای داشتن فرزند صحبت کنید

یکی از نکات مشاوره قبل از ازدواج به خاطر آوردن این است که درباره انتظاراتتان برای داشتن فرزندان صحبت کنید. شاید شما مایل به داشتن چندین فرزند باشید، اما همسر آینده شما يك يا دو فرزند بخواهد. این مسئله قبل از ازدواج است که باید مورد توجه قرار گیرد و به درستی مورد رسیدگی قرار گیرد.


4. زنگ هشدار را نادیده نگیرید

هر زنگ هشداري كه ديديد آن را ناديده نگيريد يا كنار نگذاريد، امیدوار باشید که این کار به نحوی بهتر انجام دهيد. بهتر است هر گونه مسائل پیش از ازدواج را بررسی کنید و ببینید آیا واقعا این موضوع وجود دارد یا نه. هنگامی که با آنها مواجه می شويد، مشکلات فقط ناپدید می شوند و گاهی اوقات توصیه مشاوره قبل از ازدواج قانوني می تواند مفید باشد.

پنج نكات كه پيش از ازدواج بايد در نظر گرفت

5. به صحبت هاي يكديگر گوش دهيد

ممكن است خانواده، دوستان و آشنایان هر كدام تجربيات بد خودشان را به شما بگويند و شما را بترسانند اما مشاوره قبل از ازدواج مي تواند به شما كمك كند. مهم است که با دقت انتخاب کنید که حرف هاي چه كساني را در زندگي خود داشته باشيد خانواده يا دوستان و يا مشاور.

پنج نكات كه پيش از ازدواج بايد در نظر گرفت

 

منبع
برتر ياب