هفت موضوعی که قبل از ازدواج باید مطرح كنيد

آنچه که در مراحل اولیه یك رابطه انجام میدهید، در تعیین موفقیت کلی و دوام ازدواج شما نقش بسیار مهمی دارد. در زیر به ۷ مسئله مهم که باید قبل از ازدواج حتماً درمورد آن با همسرتان صحبت کنید، اشاره میکنیم:

1 باید گفتگویی صادقانه درمورد علت دوست داشتن همدیگر داشته باشید .

نمونه سوالات :

چرا میخواهی با من ازدواج کنی؟

چه چیزهایی درمورد تو هست که من نمیدانم؟

چیزی درمورد من هست که اذیتت کند؟

2 باید چیزهایی که باور دارید و ارزشهای اصلی رابطه تان را تشکیل میدهند با هم مطرح کنید (آنچه در رابطه با همسرتان بیش از هر چیز دیگری برایتان اهمیت دارد).

نمونه سوالات :

چه اعتقادات معنوی داری؟

تا چه اندازه به محترمانه رفتار کردن با همدیگر متعهد هستی؟

صداقت و روراستی تا چه اندازه برای شما مهم است؟

3 باید درمورد اینکه بچهدار شدن برایتان مهم است یا خیر با هم حرف بزنید .

نمونه سوالات :

آیا دوست داری بچه داشته باشی؟

تا حالا چه تجربیاتی با بچه ها داشته ای؟

آیا بیماری آمیزشی خاصی داری که در بچه دار شدن تاثیر داشته باشد؟

4 باید درمورد فرایند تکامل رابطهتان در طول این مدت و طوری که دوست دارید سال آینده باشد با هم حرف بزنید .

نمونه سوالات :

پنج سال آینده ازدواجمان را چطور میبینی؟

چه امیدها و آرزوهایی برای ازدواجمان داری؟

ازدواجمان چه تاثیری بر روابطمان با دوستان و خانواده خواهد گذاشت؟

5 بايد در مورد نحوه تصميم گيري ها در ازدواجتان صحبت كنيد

نمونه سوالات :

درمورد مسائل مهم ازدواجمان چطور باید تصمیمگیری کنیم؟

وقتی نظراتمان مخالف باشد، چطور میتوانیم دوستانه مسائل را حل کنیم؟

چطور میتوانیم در کنار هم از منابع مالی استفاده کنیم؟

6 باید صادقانه درمورد اینکه از ازدواجتان چه میخواهید با هم حرف بزنید .

نمونه سوالات :

فکر میکنی رابطه جنسي در موفقیت ازدواج ما تا چه اندازه تاثیرگذار است؟

به چه چیزهایی علاقه وافر داری؟

7 باید درمورد این سوال که آیا میتوانی زندگی بدون همدیگر را تصور کنی گفتگو كنيد.

چه امیدها و آرزوهایی برای زندگی در کنار هم داری؟

برای اطمینان از سلامت خود برای زندگی طولانیمدت در کنار هم چه میکنی؟

آیا میتوانی روزی را تصور کنی که دیگر کنار هم نباشیم؟

مشخص است که این هفت موضوع گفتگو میتوانند عوامل مهمی در سلامت و قدرت رابطه شما با همدیگر باشند و در نتیجه موفقیت کلی زندگی و ازدواج شما را نیز نشان خواهند داد.

پاسخ این سوالات نکات مهم و زیادی درمورد دوام رابطه تان به شما میگوید و میتواند پیشگویی کننده خوبی برای موفقیت رابطه شما باشد

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.