هر روز بخشش را به ازدواجتان تزريق كنيد

ناتوانی در پردازش چیزهای بد و دادن بخشش به کسی که ما را آزار می دهد، در نهایت ما را می سوزاند.

تعارض لازم است

ازدواج سالم ازدواجي نیست که بدون درگیری باشد. در مورد آن فکر کنید اگر در ازدواج شما هیچ درگیری وجود نداشته باشد، این بدان معناست که نزدیک بودن و تعامل واقعی وجود ندارد. زوج های سالم زمان به زمان منازعه خواهند داشت؛ قطعه کلیدی این است که چگونه این درگیری ها را پردازش كنيم

هر روز بخشش 

هر روز بخشش يعني تسلیم شدن و گاهی اوقات خسته کننده است. این بدان معنی است كه خطرات، فداکاری و اعتماد یکی از آماده ترين راه ها برای بازگرداندن هستند براي داشتن رابطه مفيد بايد در ازدواج ترميم وجود داشته باشد

به زمانهايي كه با هم بوديد تا ازدواج كنيد فكر كنيد. وقتی کسی اعلام کرد، “شما به من آسیب رسانده اید، اما من شما را مي بخشم”. به نقطه اي در زندگی می رسیم که در آن با چشم انداز بخشش روبرو هستيم یا در غم و اندوه خشم ناخوشایند غرق می شویم.

دو شروط برای بخشش وجود دارد. یکی عدم تمایل است چیزی که هر یک از ما تصمیم مي گیريم تا تغییر کنيم. دیگري سوء تفاهم در مورد بخشش است. بخشش گیج کننده است. توجه داشته باشید که کدام مسائل برای شما اشتباه و ناخواسته بوده است

لطفا توجه داشته باشید:

 • فرار متخلف از مسئولیت اخلاقی: بخشش نيست
  اما حق بازگشت و پذیرش مسئولیت عشق: بخشش است
 • احساس: بخشش نيست
  اما انتخاب بر اساس حقیقت است: بخشش است
 •  فراموش کردن جرم: بخشش نيست
  اما تصمیم به استفاده نكردن از جرم در راه های مجرمانه: بخشش است
 • رويدادي براي انجام كار: بخشش نيست
  با این حال تصمیم گیری که اغلب باید مورد تایید مجدد قرار گیرد: بخشش است
 • اعتماد به شخص غیر قابل اعتماد: بخشش نيست
  اما تمایل (در صورت لزوم) اجازه دادن به مجرمین برای بازسازی اعتماد و مسئولیت پذیر بودن: بخشش است
 • تحمل سوء استفاده های آینده: بخشش نيست
  با این حال انجام اقدامات انضباطی: بخشش است
 •  مصالحه: بخشش نيست
  اما آرزو برای دستیابی مصالحه: بخشش است
بخشش را انتخاب کنید زيرا زندگی را انتخاب كرده ايد.

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.