برای کودکان، طلاق ، بسیار استرس زا و غم انگیز است. در هر سنی، کودکان ممکن است در معرض این تغییر بزرگ، دچار احساس آسیب پذیري نامطلوب یا عصبي شوند. هر دو والدین باید اطمینان حاصل کنند که کل پروسه برای کودکان  کمتر دردناک باشد و نیازهای عاطفی آنها مراقبت  شود. مهم است که ثبات را در خانه تان فراهم آورید و با نیازهای فرزندتان رفتار مثبت داشته باشيد.

نگهداري از كودك و حمايت