نکاتی برای جلوگیری از عدم ارتباط در ازدواج

نکاتی برای جلوگیری از عدم ارتباط در ازدواج

به زمانیکه در مکالمه با همسرتان هستيد فکر کنید: چگونه معناي آنچه را كه مي گوييد مي فهميد؟ این سوالات بیانیه ای درباره ارزش ها در رابطه با نوعي رقابت از مسیر اولیه است. پس چه اتفاقی می افتد؟ فردی که این پیام را دریافت می کند، آنچه که می شنود،مارپيچي را در گفتگو ها ايجاد مي كند و موجب اختلاف و یا سکوت می شود.

نتیجه گیری

در طول زمان در روابط با کسی که آشنا و صمیمی هستیم، در ارتباطات میانبرها را انتخاب می کنیم و به نتیجه گیری می پردازیم.فکر می کنیم آنچه که فرد دیگري فکر و احساس مي كند را مي دانيم. در حقیقت ممکن است کاملا بی پایه باشیم. اغلب مهارتهای شنیداری ما به خطر افتاده است، زیرا زمان بیشتری را صرف تفکر به موضوعی می کنیم که در حال برقراری ارتباط هستيم.

نکاتی برای جلوگیری از عدم ارتباط در ازدواج

یک نمونه می تواند یک سوال باشد. مثلا امشب چه چیزی براي شام بخورید؟ مکالمه به سرعت با  سوالاتي مانند: چرا من همیشه باید تصمیم بگیرم؟ چرا نمیتوانی در خوردن چيزي را انتخاب كني؟

پاسخ ها، احساسات و افکار بسیار بزرگتر از سوال ارائه شده هستند. چگونه می توانیم در این مورد از این عوامل جلوگیری کنیم؟

مراحل جلوگیری از مشکلات در ارتباطات

اولین قدم این است که تا زمانی که با يكديگر صحبت می کنید اولویت ها را در نظر داشته باشید و به شریک زندگی خود توجه کنید. وقتی با يكديگر صحبت می کنید واقعا بهم گوش دهيد. اين كار به این معنی است که تلفن و تلويزيون را خاموش كنيد و بعد، گوش دادن به معنی صبور بودن و دقت به صحبت هاي طرف مقابل است. پاسخ به سوال شام ممکن است اين باشد: بيا براي شام با يكديگر طرح بريزيم. ما میتوانیم….

نکاتی برای جلوگیری از عدم ارتباط در ازدواج

چگونگی ایجاد الگوی ارتباطی پیشگیرانه برای آینده شامل قواعد ارتباطی است، تمایل به بررسی آنچه میشنید با گفتن: آنچه من می شنوم است؛ سپس به شخص دیگری فرصت می دهیم تا ارتباط برقرار کرده یا آن را دوباره تصحیح کنیم.

نکاتی برای جلوگیری از عدم ارتباط در ازدواج

پیامی که به آن فرد ارسال می کنیم به همان اندازه خوب است که دریافت می كنيم و این کار ماست تا مطمئن شویم که قبل از رسیدن به آن، ذهن را روشن می کنیم.

نکاتی برای جلوگیری از عدم ارتباط در ازدواج

 

 

منبع
برتر ياب