نظر سنجي و ازدواج

نظر سنجي

آيا مطالب سايت را مي پسنديد؟

1
2
3

بله ( 100.00 درصد )
خير ( 0.00 درصد )
اصلا ( 0.00 درصد )

با ثبت نظرات در ارتقا هر چه بهتر سايت كمك كنيد

آیا ازدواج شما به لحاظ مالی صحیح است؟

آیا شما و شریک زندگی تان یک حساب بانکی مشترک دارید؟

1
2
3
4

بله، البته ( 0.00 درصد )
بله نه، اما مقدار پول هاي یکدیگر را مي دانيم ( 100.00 درصد )
بله، اما ما از آن استفاده نمی کنیم ( 0.00 درصد )
نه، ما به حساب مشترك نیازی نداریم ( 0.00 درصد )

تخمين حق مالي ازدواج


كدام قسمت از مطالب سايت جذابيت بيشتري دارد؟

1
2
3
4
5

مشاوره ازدواج ( 0.00 درصد )
زوچ درماني ( 0.00 درصد )
خشونت خانگي ( 66.67 درصد )
طلاق و جدايي ( 0.00 درصد )
زندگي متاهلي ( 33.33 درصد )


ارزيابي

کدام یک از این گزینه ها بهترین توصیف شماست؟

1
2
3

من نیاز به رفتن به دانشگاه  و گرفتن مدرک دارم ( 0.00 درصد )
مقدار زیادی پول از كار كردن بدست اورم ( 100.00 درصد )
من دوست دارم یک بازی جدید پیدا کنم. ( 0.00 درصد )

آيا دوست داريد سايت ادامه پيدا كند؟

1
2
3
4
5

خيلي زياد ( 92.31 درصد )
زياد ( 7.69 درصد )
كم ( 0.00 درصد )
خيلي كم ( 0.00 درصد )
اصلا ( 0.00 درصد )

دوستان لطفا به درستي به نظر سنجي پاسخ دهيد اين نظر سنجي براي يك تحقيق علمي در نظرگرفته شده است

آيا شما درگير خوشنت خانگي اعم از كتك خوردن،فرياد،فحاشي،محدوديت هاي اجتماعي و مالي هستيد؟

1
2
3
4
5

خيلي زياد ( 60.00 درصد )
زياد ( 40.00 درصد )
خيلي كم ( 0.00 درصد )
كم ( 0.00 درصد )
اصلا ( 0.00 درصد )

همه دوستاني كه از طرف پدر يا مادر و يا همسر خود مورد خشونت قرار مي گيرند پاسخ دهند