نحوه برخورد با مشکلات ازدواج

سوال مخاطب برتر ياب:آیا می توانید چند نکته درباره نحوه برخورد با مشکلات ازدواج را به من پیشنهاد کنید؟

 

پاسخ كارشناس دكتر احسان روستايي مشاور خانواده

نکته اول: به رسمیت شناختن اینکه ادعای زناشویی معمولا از طرف هر دو نفر اشتباه گرفته می شود. اگر می خواهید بر مشکلات روابط زناشویی غلبه کنید، هر دو طرف باید نقش خود را در پریشانی تشخیص دهند. سرزنش شریک زندگی برای مشکلات در حال حاضر تنها باعث افزایش درد و شدت شکسته شدن ازدواج می شود.
نکته دوم: راه حل هایی را برای مسائلی که بر پایه مصالحه ساخته شده اند، دنبال کنید و اجازه دهید عدالت برقرار شود. راه حل هایی که به نفع یک شریک بیش از دیگری ایجاد می شود بیگانگی و فاصله احساسی است.توافق باید در یک ازدواج رخ دهد. بهترین راه برای مقابله با مسائل این است که زمان را در نظر بگيريد و با نشستن و بحث در مورد مشکل یا استدلال و درک دیدگاه یکدیگر و پیدا کردن یک راه حل برای بازگشت و صمیمی بودن پيدا كنيد.مشکلات ناشی از تفاوت در یک ازدواج رخ می دهد. درک کنید که هر دو شما از مکان ها، فرهنگ ها، دیدگاه ها، ایده آل ها و تفاوت های مختلف برخوردار هستند. تشخیص این تفاوت ها بسیار مهم است. سعی کنید روي این تفاوت ها کار کنید و با آنها زندگی کنید.اگر همه چیز از بين برود  هر دو شما قادر به حل این مشکل نیستید، سعی کنید به مشاوره برويد که به طور عینی مشکل را ببیند و متوجه شود که چه کسی اشتباه کرده و راه حل هایی را پیدا كند که این رابطه را قوی تر کند.گذشت اين را هم در نظر بگيريد كه همه ازدواج ها – حتی آنهایی که موفق هستند – مشکلاتی دارند. ناديده گرفتن در شناخت چگونگی مقابله با مسائل روزمره مشكلات شما را افزايش مي دهد. برقراری ارتباط زمانی که یک مشکل وجود دارد همیشه توصیه خوبی است، اما مراقب باشید که چگونه شما یک مسئله را به همسر خود مي گوييد و چطور ارتباط برقرار مي كنيد. هر هفته يك روز را براي بحث در مورد مسائل  در حال انجام باشند و مشكلات قرار دهيد، هر هفته یک بار کنار هم بنشينيد و با یکدیگر مشورت کنید. نگرانی خود را نسبت به نگرانی های شریک خود نشان دهید و به یاد داشته باشید که شما یک تیم هستید. شما باید در حل مسائل خود با هم کار کنید.

هنگام برخورد با مشکلات در ازدواج اسلامی برخی از قوانین اساسی اعمال می شود.

بخشش الهی،آماده باشید تا همسرتان را برای مسائل جزئی ببخشید. این باید در قلب شما انجام شود و این بدان معنی نیست که همسرتان  را بعدا بخاطر این که “بسیار آمرزنده” بوده ايد، شرمنده كنيد. از زبان بد استفاده نکنید. کلمات سخت و زبان ناپاک مشکلی دارند. از استفاده آنها در حالت عصبانيت به همسر خود اجتناب کنید. مرد ضعیف است و نیاز به هدایت خدا دارد. اطمینان حاصل کنید که در قلب خود وفادار هستيد و از خدا كمك بخواهيد.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.