نتيجه عشق شما

اولین موقعیت: آیا روح ما در حال حاضر یکدیگر را درک می کنند – 3 شمشیر

http://bartaryabe.com 

وقتی سه شمشیر  در قلب فرو رفته يعني انتظار ناامیدی وجود دارد. چقدر  این بستگی غم و اندوه شما را كم مي كند  شاید شما واقعا تصور كنيد که روح شما یکدیگر را می شناختند . شاید روح شما شناخته شده بود، اما نقشهایی که شما در زندگی یکدیگر قرار داشتید، چیزی نیست که شما انتظار داشتید. اصلی ترین چیز در اینجا ناامیدی است از اين  ناامیدی یاد بگیرید و آن را منتقل كنيد. این کارت نشان دهنده شکست است، مطمئنا،  وعده می دهد که زمان های شادتر به زودی خواهند آمد.

دومین موقعیت: آیا من باید وقت خود را در این رابطه سرمایه گذاری کنم

http://bartaryabe.com 

اين كارت لزوما  بدان معنی نیست که رابطه  شما ارزش خود را ندارد، اما اين كارت از شما می خواهد به چیزها بسیار جدی نگاه کنید. ممکن است سعی کنید از هیچ چیز نگذريد و یا علیه چیزی که شهودش به شما می گوید عمل کنيد، زیرا این چیزی نیست که شما می خواهید آن را بشنوید. همیشه چیزی برای یادگیری وجود دارد، اما اگر پیشرفت کنید، باید قبول کنید که  درس دیگری بايد ياد بگيريد اگر صدای درونی شما فریاد زد “نه”، آن را انجام ندهید.

موقعیت سوم: چگونگی به آينده اين رابطه نگاه مي كنيد

http://bartaryabe.com

در این موقعیت، قضاوت با شما است. شما در برخي از سختي ها بوده ايد. شما در آستانۀ یک فرصت جدید هستيد. هر گونه انتخابی که در حال حاضر انجام می دهید، تأثیر زیادی بر زندگی شما خواهد داشت. این کارت نشانه اي از يك رابطه بلندت مدت است همچنین می تواند به این معنی باشد که تعهد به این شخص ممکن است نتایجی را  به ارمغان بیاورد. این کارت به شما می گوید که شما باید در مورد آنچه که می خواهید بسیار روشن باشيد. اگر شک و تردید در مورد صداقت و صمیمیت داريد، وقت آن نرسیده یک کار جدی انجام دهيد. هرگز عجله نکنید؛ شما می توانید زندگی خود را از  پشیماني نجات دهيد.

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.