نتيجه

گذشته

http://bartaryabe.com

 

شکل این کارت به نظر می رسد ثروت است، اما او در بیابان تنها است.  به این طور که او می تواند اشارات خود را به جهان، بدون هر گونه حواس پرتی برساند. خلاقیت او قوی است. او ایده های زیادی دارد. او اعتماد به نفس دارد این کارت همچنین می تواند به یک کودک اشاره کند. موقعیت گذشته به شما یک نفوذ مهم از گذشته را نشان می دهد،  شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید، اما با درک آن، می توانید از آن یاد بگیرید، بنابراین شما مجددا اشتباهات را انجام نمی دهید. كارت Page of Wands نشان می دهد که شروع چیزی جدید است و فرصتی برای تعادل انگیزه با کارآیی وجود داردتا چیزی اتفاق بیفتد.

کنونی-مرد چاق

http://bartaryabe.com

 

سخت است بدانید که این کارت در ابتدا به چه شیوه ای است، چرا که راه درست زمانی است که مرد چاق در حال چرخش است! بله، او حلق آویز است، اما او ناراحت نیست ؟ او خود در این موقعیت است و این چیزی است که او از شما می خواهد. پیام مرد چاق به خاطر دستیابی به چیزی است که خود را قربانی می کند. اگر احساس می کنید گیر کرده اید، اين كارت یک نشانه مطمئن است که شما باید آزاد کنید – قربانی کردن – چیزی در زندگی خود برای از بین بردن بدي ها.بايد قرباني كنيد، موقعیت فعلی شما یک نفوذ اساسی است كه نشان می دهد  اقدامات لازم برای شروع به تغییر چیزها ضروری است. شما نمی توانید چیزی را که قبلا اتفاق افتاده تغییر دهید، اما با انجام اقدام فوری، می توانید شروع به شکل دادن  آینده کنید و نتیجه بالقوه رویدادها را، تغییر دهید. اين كارت فداكاري و پيشرفت است ممکن است دشوار، غم انگیز یا حتی دردناک باشد، اما برای بهترین منافع شما ضروری است.

آینده – برج

برج همیشه پیامی دارد: تغییر كنيد یا تغییر دهید همیشه بهتر استنه اینکه آن را به شما تحمیل کنید! چیزهایی که می افتند، سقوط می کنند، اما این فقط  طوری است که شما می توانید  بازسازی کنید. هنگامی که كارت برج باشد،  موقعیت آینده شما یک عنصر مهم مي باشد. برای درک آن باید کارت های قبلی را دقیقا بررسی کنید. شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید، اما با تجزیه و تحلیل آن در حال حاضر سرنوشت خود را مديريت كنيداین کارت پتانسیل وضعیت را نشان می دهد، به طوری که شما می توانید بهترین چیزي را بدانید که بعدا باید انجام دهید تا نتایج مورد نظرتان را بدست آورید یا تغییرات لازم را برای جلوگیری از پیامدها انجام دهید. برج در این موقعیت نشان می دهد که در آینده چیزی اتفاق خواهد افتاد که براي شما تعجب برانگیزد است و البته مسیر شما را تغییر ميدهد. پس فرصتي ايجاد كنيد تا بهتر عمل كنيد.

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.