مواردي كه اگر مورد سوء استفاده هستيد بايد انجام دهيد تا به زندگي عادي برگرديد

مواردي كه اگر مورد سوء استفاده هستيد بايد انجام دهيد

سوء رفتار عاطفی قاتلي خاموش در بسیاری از روابط است. حملات ظریف و خسارت وارده به روابط بیشتر نسبت به آنچه ما می توانیم حساب کنیم، به پایان رسیده است. نکته غم انگیز این است که قربانیان، سوء رفتار عاطفی را دشوار می دانند زیرا اعمال سوء استفاده اغلب در پشت درهای بسته و دور از دید عمومی انجام می شود. بسیاری از قربانیان راهی برای توجیه رفتار خود پیدا می کنند.

مواردي كه اگر مورد سوء استفاده هستيد بايد انجام دهيد

به همین علت ممکن است برای کسی که از لحاظ عاطفی مورد سوء استفاده قرار گرفته است دشوار باشد از كسي كمك بخواهد. سوءاستفاده كننده ممکن است بخواهد شریک زندگی خود را در معرض دشواری قرار دهد یا ممکن است احساس کند که مشکلاتش نسبت به او کم اهمیت است. حقیقت این است که هر کسی که سوء رفتار عاطفی را تجربه می کند، تقريبا نصف زندگي خود را از دست داده است. در زیر مواردی برای نشان دادن کسانی که از لحاظ احساسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، تا یک مسیر روشنفکرانه را از دوران تاریک بيرون بياورند وجود دارد.

مواردي كه اگر مورد سوء استفاده هستيد بايد انجام دهيد

با یک دوست صحبت کنید

اگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته اید، ممکن است شانس خوبی داشته باشید تا رفتار شریک زندگی خود را تا حدودی منطقی کنید. شما خودتان را متقاعد کرده اید که این اشتباه او نیست و به عنوان همسر در كنار او مي مانيد. بنابراین او این رفتار را به عنوان مکانیسم دفاعی می بیند.

مواردي كه اگر مورد سوء استفاده هستيد بايد انجام دهيد

مهم نیست که چه داستانی در زندگي شما وجود دارد، باید به شخص دیگری بگویید. به کسی بگوئید که می تواند به شما یک نظر عینی بدهد بیشتر احتمال دارد بینش کافی را از کسی که روز به روز در ارتباط با او نيستيد، دریافت مي کنید. باز باش، صادق باش و بگذار واقعا احساس کند که در خانه شما چه می گذرد. از آنجایی که آنها دوست شما هستند، انگیزه آنها تنها کمک به شما است هرچند که هر کاری را که برای شما مناسب است را انجام مي دهيد.

مراقب گاز لایتنر باشيد

اگر قبل از این حرف “گاز لایتنر” را نشنیده باشید ممکن است دلیل آن باشد که شریک عاطفی شما متقاعد شده است که این یک واقعیت نیست.

اگر احساس می کنید که حوادث یا لحظاتی که تحت تاثير قرار می گیريد کاملا از ازدواج شما حذف شده اند، آگاه باشید که ممکن است حركت عمدی از شریک عاطفی شما باشد. با تلاش برای تغییر اين وقايع همسر شما تلاش می کند تا روابط خود را کنترل کند. اگر او بتواند شما را متقاعد کند که مورد سوء استفاده قرار نگرفته ايد، پس شما هیچ دلیلی برای ناراحت شدن با او ندارید؟

مواردي كه اگر مورد سوء استفاده هستيد بايد انجام دهيد

چشمها و گوشهایتان را برای این نوع رفتارها باز کنید. اگر به این نکته پی ببرید که نمیتوانید به چه چیزي بپردازيد و به چه چیزی نپردازید، شروع به مستند سازی كارها به طور منظم کنید.

وقتی همه چیز ناکام می شود، نزدیک ترین درمانگر را پیدا کنید

درمانگران نمی توانند شما را از سوء استفاده شدن درمان کنند، اما شما می توانید حداقل از وضعیت روحی خودتان در محیط خصمانه اي که هستيد آزاد شويد و مراقبت کنید.

هنگامی که در مراقبت از یک درمانگر هستید، می توانید تمام احساست عاطفی خود را بر روی میز قرار دهید و از طریق چشم خود برای کمک به آن استفاده کنید. یکی از سخت ترین کارهایی که در هنگام برخورد با آسیب های عاطفی انجام مي دهيد تلاش برای انجام آن به تنهایی است. یک درمانگر یا مشاور میتواند راه بهبودی را به شما نشان دهد

این یک فضای ایمن است که می توانید بگوئید چه چیزی باید بگویيد و احساس کنید که قضاوت نکنید. به شما اجازه می دهد که بهتر حرکت کنید. آنها به شما ابزارهایی را پیشنهاد می کنند تا از ازدواج ناسالم خود بیرون بیایند و به زندگی خود مراقبت و خودآگاهی بيشتري در آینده داشته باشيد. یک درمانگر یا مشاور برای کمک به شما در زمان تاریکی می تواند سریعترین راه برای چیزهایی باشد که کمی روشن تر شود.

نتیجه

مهم نیست که کدام یک از اقداماتی که انتخاب میکنید را انجام دهید، درک کنید که این اقدام مورد نیاز براي رها شدن از روابط خشونت آميز است. سریعترین راه برای نجات خودتان این است که به یک هدف برسید  مشاوران به شما به طور مستقيم كمك مي كنند. اگر احساس می کنید که در یک ازدواج عاطفی احساسی زندانی شده ايد حتما پيش ئرمانگر يا مشاور برويد. شما این كار را براي خودتان انجام مي دهيد تا زندگي، عقل و آرامش خود را به دست آوريد.

مواردي كه اگر مورد سوء استفاده هستيد بايد انجام دهيد

 

 

 

منبع
برتر ياب