معیارهای انتخاب همسر در ازدواج

اگر شناسنامه تان را ورق بزنید چهار واقعه زندگی در آن آمده است: تولد، ازدواج، طلاق وفوت؛که فقط در ازدواج و طلاق مختارید که انتخاب کنید و تصمیم بگیرید. بنابراین برای ازدواج باید با مطالعه و براساس معیارهای حقیقی همسر را انتخاب کرد. قبل ازدواج حتماً با یك متخصص یا یك مشاور خبره در امور خانواده و برخوردار از اطلاعات امروزی مشاوره کنید

این که می گویند به هم عادت می کنید، علاقه بعداً پیدا می شود در همه جا صحیح نیست. زمانی علاقه بعداً پیدا می شود که پایه و اساس ازدواج بر معیارهای عقلانی استوار شده باشد. در ازدواج، سازش دائمی و از خودگذشتگی فراوان لازم است، در صورتی که زن و مرد قبل از ازدواج با یکدیگر توافق بیشتری داشته باشند، امکان سازش بعدی بیشتر خواهد بود.
مهمترین عوامل توافق در ازدواج عبارتند از:

رشد عاطفی و فکری

تشابه علایق و طرز تفکر

تشابه مذهبی ) مسائل عینی مذهبی مد نظر است نه کلیات )

تشابه تحصیلی و طبقاتی

تشابه طرز فکر نسبت به امور جنسی

تشابه علاقه به زندگی و سرعت عمل در کارها

رابطه با خانواده زن و شوهر

رشد اجتماعی

انسان حداقل درسه بعد رشد می کند: رشد جسمانی که بزرگ و توانا می شود، رشد ذهنی مثل خزانه لغات، تجربیات و مهارتها در حل مسائل و بعد سوم رشد اجتماعی .

رشد اجتماعی یعنی به سطحی از مهارتها در روابط اجتماعی دست یافته باشیدکه بتوانید با مردم به راحتی زندگی کنید و سازگاری داشته باشید. رشد اجتماعی نه تنها در سازگاری با اطرافیان موثر است بلکه بعدها در میزان موفقیت شغلی و پیشرفت اجتماعی تان نیز موثر است. از راه مبادله عواطف و احترام با دیگران است که احساس مفید بودن، خوشبختی و رضایت بدست می آید. رفتار اجتماعی مناسب فقط از راه یادگیری آموخته می شود و با تمرین و تکرار عادت می شود در این روند بیشتر از همه به کوشش و خواست خود فرد بستگی دارد. به طور کلى مهمترین عواملي که نشانه رشد اجتماعى  ميباشد به قرار زیر است:

استقلال طلبى

اعتماد به نفس

پذیرش مسئولیت

آینده نگری

میانه روی

امیدواری و خوش بینی

شوخ طبعی و بذله گوئی

سازگاری با دیگران

فعالیتهای گروهی

قضاوت در مورد دیگران

کمك کردن به دیگران

کسب توجه و تایید دیگران بصورت معقول

پذیرش انتقاد

همکاری هوشمندانه

پذیرش کمبود ها و نارسائی ها .

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.