معنای واقعی عشق در ازدواج

معنای واقعی عشق در ازدواج

یک رابطه از بسیاری چیزها تشکیل شده است: دوستی، جذابیت جنسی، سازگاری فکری و البته عشق. عشق چسبي است که یک رابطه قوی را حفظ می کند. اما چگونه می دانید كه واقعا عاشق هستيد؟ در اینجا برخی نشانه هایی وجود دارد که احساس می کنید سالم هستيد و عشق را افزایش می دهيد.

معنای واقعی عشق در ازدواج

1. عشق شهوت نیست

با وجود عبارت “عشق در نگاه اول”، عشق چیزی نیست که ما آن را بفهمیم. این احساس قوی جاذبه، مانند یک آهنربا است كه شما را نسبت به آن فردی که ملاقات کرده اید، مي كشاند؟ این اشتیاق جنسی است. عشق شبیه سازگاري جنسی است اما متفاوت است، زیرا احساساتی است که زمان بر هستند. شهوت ممكن است در یک لحظه ظاهر شود اما عشق بیش از یک دوره از زمان به وجود می آید.

2. رابطه بدون عشق رابطه کاملا رسمی نیست

شما ممکن است به شدت از نظر جنسی به شریک زندگی خود جذب شوید، اما این بدان معنا نیست که شریک زندگی خود را دوست داريد. اگر شما با شریک زندگی خود احساسات دوست داشتنی نداشته باشید، هنگامی که رابطه جنسی می میرد خسته خواهید شد.

3. عشق، زماني برای شکوفه شدن است

یک رابطه دوستانه در یک روز ساخته نمي شود. موضوعات عشق به زمان نياز دارند تا پیوندي قوی ایجاد کنند. تنها زمانی که شما و شریک زندگی تان افکار، ترس، رویاها و امیدهای خود را به اشتراک بگذارید، عشق را ریشه دار می کنيد. بنابراین به این فرآیند اعتماد کنید. این برنامه دارای جدول زمانبندی خاصی است که باید به آن احترام گذاشته شود نه عجله کرد.

4. آیا عشق واقعی وجود دارد؟

انسان ها با ظرفیت عاشق شدن دوباره و دوباره ساخته می شوند. و از دست دادن شریک زندگی را برای طلاق یا مرگ نمي دانند.

5. عشق سخاوتمندانه است

در یک رابطه واقعا دوست داشتنی به دیگران بدون انتظار بازگشت می دهیم. حساب نمی کنیم که چه چيزي برای دیگران مفيد است لذت بردن از شریک زندگی نیز لذت بخش است.

6. شریک زندگی مان را احساس می کنيم

هنگامی که شریک زندگی تان را خوشحال می بینید، حس شادی را نیز احساس می کنید. وقتی متوجه مي شويدکه آنها غم انگیز یا افسرده هستند،  احساس خلق و خوی بدي مي كنيد. با عشق، همدلی حالت عاطفی براي شخص ديگر است.

7. عشق به معنی سازش است

وقتی کسی را دوست دارید به منظور سازش با نیازها یا خواسته های خود، سازش کنید. اما خودمان را در انجام این کار قربانی نمی کنیم و شخص دیگری نباید ما را به نفع شخصی مان قربانی کند. این عشق نیست این کنترل و سوء استفاده است

8. احترام و مهربانی

هنگامی که يكديگر را دوست دارید با احترام و مهربانی نسبت به یکدیگر عمل می کنید. به طور عمدی به شریک تان آسیب نمي زنيد یا مقصر نمی دانید. هنگامی که در مورد آنها صحبت می کنید با چنین گرمایشی، می توانيد عشق را در کلمات تان بشنويد.

9. با اخلاق رفتار می کنیم

عشق ما به شخص دیگر، ما را قادر می سازد که به لحاظ اخلاقی با آنها و در جامعه عمل کنیم. حضور آنها در زندگی ما باعث می شود شخصي بهتر باشيم تا همچنان مورد تحسين قرار بگيريم

10. نگهبانان تنهایی یکدیگر هستيم

با عشق هرگز احساس تنهایی نمی کنیم، حتی زمانی که تنها هستيم. فکر شخص دیگر باعث می شود احساس کنیم که همیشه در همه جا یک فرشته نگهبان با ما است.

11. برنده شدن شريك زندگي منبع شادی برای ما است، نه حسادت

هنگامی که شریک مان پس از تلاشي طولانی به چیزی پی می برد، با شادی پر می شویم. هیچ احساس حسادت یا رقابتي وجود ندارد، تنها لذت خالص دیدن موفقیت های عزیزمان است

معنای واقعی عشق در ازدواج

12. آنها همیشه در ذهن هستند

حتی زمانی که برای کار، سفر یا سایر تعهدات جدا شده ايد، افکار ما نسبت به آنچه که ممکن است “در حال حاضر” انجام دهيد، رانده مي شود.

13. صمیمیت جنسی در حال افزایش است

با عشق، رابطه جنسي مقدس می شود. از روزهای اول متفاوت است، عشق ورزیدن ما در حال حاضر عمیق و مقدس است، پیوند واقعی از بدن و ذهن.

14. احساس امنیت می کنیم

حضور عشق در این رابطه به ما امکان می دهد که احساس امنیت داشته باشیم، به شرطی که شخص دیگری یک جاذبه امن برای ما باشد تا به خانه برسیم و با آن احساس امنیت و ثبات کنیم.

15. احساس می کنیم دیده و شنیده مي شويم

شریک مان ما را می بیند که هستیم و هنوز هم ما را دوست دارد. ما می توانیم تمام طرفهای مثبت و منفی را نشان بدهیم و عشق خود را بدون قید و شرط دریافت کنیم. عشق به ما اجازه می دهد که روحمان را بپوشانيم و در عوض احساس آرامش کنيم.

16. عشق به ما اجازه می دهد بدون ترس مبارزه کنیم

در روابط عاشقانه می دانیم که می توانیم بحث کنیم و از هم جدا نشویم. موافقت میکنیم که مخالف باشیم و بیش از حد طولانی نشود زیرا دوست نداریم احساسات بد نسبت به شریک زندگی مان را حفظ کنیم.

معنای واقعی عشق در ازدواج

منبع
برتر ياب