اگر كارآفرين موفقي هستيد يا در نيمه هاي راه هستيد و تونستيد تا اين لحظه موفق شويد مي توانيد داستان كارآفرين شدنتان را اينجا به اشتراك بگذاريد.

تمام مصاحبه ها در سايت مورد نظر سنجي كاربران قرار مي گيرد و برترين مصاحبه ها در قرعه كشي جوايز نقدي شركت داده مي شوند.

اسامي برندگان همراه با كپي كارت كارت ملي در سايت قرار مي گيرد

[gravityform id="44" title="false" description="true"]