مسابقه آگاهی قبل از ازدواج

ازدواج یک گام مهم در زندگی است و هرگز نباید بدون استفاده از آزمون سازگاری با يكديگر آن را به جلو ببريد. واقعیتی اين است كه عاشق یکدیگر هستید می توانید احساس امنیت و اطمینان خود را به همديگر نشان دهید، اما ممکن است  چند سال بعد  بگویيد “من” پشیمانم. آمادگی دقیقا نمی تواند اندازه گیری شود، اما این مسابقه ایده ای است در مورد اینکه آیا شما باید برنامه عروسی خود را پیش ببرید یا نه. پاسخ به این سوالات  تنها پس از گرفتن نتیجه مثبت شروع مي شود.
[WpProQuiz 73]
1. هنگامی که چیزی را به شما تحمیل می کند، چگونه رفتار می کنید؟
الف. من به آرامی به همسرم مي گويم كه اين كار غلط است
ب. من برای مدتی ساكت می شوم و بعدا درباره آن صحبت می کنم
د. من تنها با آن برخورد می کنم
ج. من اميدوام كه او اشتباه خود را درك كند.
2. آیا شما شریک زندگیتان را دوست دارید؟
الف. نه در همه موارد
ب. من احساس ناامنی می کنم، اما كاري در مورد آن انجام نمی دهم
د. هيچي
ج. من  بهش حسادت مي كنم و ازش ميخواهم با من نباشد
3. آیا شما تا به حال  از درگیری با شریک زندگی خود جلوگیری كرده ايد؟
الف.اين امر غیرممکنه
ب. به ندرت
د. گاهی اوقات
ج.تقریبا تمام وقت
4. شما خیلی دوست دارید شنا کنید، اما شریک زندگی تان از آب می ترسد. چطور از عهده ش بر میاید؟
الف. او در ساحل كتاب مي خواند و فقط من به شنا مي روم
ب. ما گاهی اوقات می توانیم فعالیت های جداگانه داشته باشیم
د. همسرم نمي گذارد به شنا بروم
ج. از من ناراحت مي شود
5. فرزند شما از دوستون بدش مي آيد در این باره چکار میکنید؟
الف. من به شدت  توصیه می کنم که با فرزندم ملاقاتي نداشته باشد
ب. منتظر مي مانم تا ببینم آیا اتفاق بدی رخ می دهد یا خیر
ج. من رابطه را قطع مي كنم
د. نگرانی های فرزندم را جدي نمي گيرم
6. کدام یک از موارد زیر را به فرزندتان آموزش می دهید؟
الف. احساس آزاداني بیان
ب. غیر واقعي بودن
د. افتخار به خود
ج. از همسالان خود ياد بگيرد
7. آیا دوست دارید ایده های جدیدي را به اتاق خواب اضافه کنید؟
الف. کاملا
ب. بله، گرچه گاهی اوقات در مورد آن تنبل هستم
د. این مهم است، اما من خلاق نیستم
ج. من ترجیح می دهم معمولی باشد
8. آیا شما در مورد روابط گذشته بحث می کنید؟
الف. نه،  ما در مورد این موضوع  بیش از حد صحبت نمي كنيم
ب. گاهی اوقات من احساس ناامني در مورد این موضوع مي كنم
د. نه، چون من تعجب می کنم که آیا هنوز احساساتي وجود دارد
ج. نه، من احساس می کنم بايد با مردم مقايسه شويم
9. آیا می توانید انتقاد سازنده را قبول کنید؟
الف. کاملا
ب. بله، اگر او بیش از حد از من انتقاد نکند
د. نه، اما من سعی می کنم از آن قدردانی کنم
ج. نه، من نمی توانم نقد و بررسی را قبول كنم
10. آیا شما فکر می کنید همسران باید هدیه رد و بدل کنند؟
الف. من فکر می کنم خوب است به همديگر هديه بديم
ب. چیزهای عملی براي بيان احساسات خيلي خوبه
د. بله، اما گیرنده باید هدیه را انتخاب کند
ج. من فکر نمی کنم که  تبادل هدیه براي همسران لازم باشد
منبع
برتر ياب