مسائل مربوط به صمیمیت مشترک در ازدواج

مسائل مربوط به صمیمیت مشترک در ازدواج

ارتباط نزدیک به معناي رابطه جنسي نیست، بلکه درک عمیق تر فردی است که می خواهید بقیه زندگی خود را با او صرف کنید. بدون صمیمیت، ازدواج فقط قراردادي با عواقب قانونی است. با این حال، زمانی که در ازدواج صمیمیت وجود دارد یکی از زیباترین احساسات فردی است که همیشه می توانيد آن را درخواست و احساس کنيد. در اينجا برخی از شایع ترین مسائل مرتبط با صمیمیت در یک ازدواج را مرور مي كنيم، شما باید از داشتن یک زندگی پر از شادی و حوصله لذت ببريد!

مسائل مربوط به صمیمیت مشترک در ازدواج

انتظار یکپارچگي

اگر انتظار داشته باشید شریک زندگیتان در ازدواج با شما باقی بماند، باید دلايل وفاداري خود را به او بگوييد. شریک زندگی شما نيازهاي شما را برآورده مي كند. اگر شما به سختی  با شریک زندگی خود رابطه جنسی دارید، ممکن است شريك زندگيتان این امر را در جاهای دیگر استفاده كند. در چنین مواردی به جاي تسكين در ازدواج بايد فشار را تحمل كنيد. زیرا تنش مداوم بین شما و شریک زندگی تان بدون هیچ اقدامي افزایش می یابد. در مورد آن با شرکای خود با قلب باز صحبت کنید همچنين در مورد نیازهایتان صحبت کنید. به شريك زندگيتان بگویید که نیازهایش را از هر دو جنبه عاطفی و جنسی حل خواهيد كرد همچنين به او بگوييد هر گونه خيانت منجر به جدايي خواهد شد

رابطه جنسي ناخوشایند

ممكن است اين اتفاق در زندگي هر كسي از جمله ما بيفتد و اين فقط وضعيتي است كه بايد با آن مقابله كنيد. گاهی اوقات شما هر دو در مورد چیزی جدی صحبت می کنید و لحظه ای که در کنار هم هستند، اعتقاد داريد که این مسئله تمام مشکلات موجود در جهان را حل خواهد کرد. ورود به ازدواج به این معنی است که شما و همسرتان در حال حاضر به طور قانونی ازدواج کرده ايد و به هر آنچه که در زندگی جنسی خود با یکدیگر انجام می دهید مجاز هستيد. با این وجود نبايد گفتكو و صميميت را از بين ببريد به ياد داشته باشيد كه رابطه جتسي فقط بدن شما را تسكين مي دهد اما گفتگو عاشقانه و صميميت در كنار يكديگر روحتان را نيز پرورش مي دهد و منجر به رضايت هر دوي شما مي شود

مسائل مربوط به صمیمیت مشترک در ازدواج

مشكلات رفع مي شوند 

مشكلات یکی از مسائل رایج و عجیب و غریب هستند و یکی از مشكلات بیشتر مربوط به درک زن و مرد است. درك كردن چالشي ذهني براي هر دو شريك است. بهتر است كشف كنيد كه كدام موضوع موجب اختلاف شما شده است با اين كه ممكن ات مشكلتان حل نشود اما به هر دو شما كمك خواهد كرد تا از مشكلات فيزيولوژي كه بر زندگي تان تاثير مي گذارد را درك كنيد

مسائل مربوط به صمیمیت مشترک در ازدواج

منبع
برتر ياب