كار خود را با تاروت پيش بيني كنيد

داستان کاری خود را با انتخاب 3 کارت شروع کنید

نيت كنيد سپس يك كارت انتخاب كنيد در هر يك از كارتها سه تعريف شغلي وجود دارد هم اكنون نتيجه شغلي خود را بخوانيد

http://bartaryabe.comhttp://bartaryabe.comhttp://bartaryabe.com

http://bartaryabe.comhttp://bartaryabe.comhttp://bartaryabe.comhttp://bartaryabe.com

http://bartaryabe.comhttp://bartaryabe.comhttp://bartaryabe.comhttp://bartaryabe.com

 

 

شما قصد دارید  به کار بپردازید و ممکن است از كار خود لذت ببرید! چگونه می دانید که کار درستی را انجام داده اید یا وقت آن است که به كار دیگري بروید؟   تاروت شما را از بینش و راهنمایی هايي برای چگونگی استفاده بیشتر از زندگی کاری  شما هدايت مي كند، و شما نیازی به پيدا كردن متخصص برای یافتن پاسخ خود نیستید. ما بخش سخت كار را انجام داده ایم، بنابراین شما مجبور نیستید خود را اذيت كنيد! همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که بر روی انتخاب خود تمرکز کنید تا اطلاعات و راهنمایی هايي در مورد  تصمیم شغلی خودتان در اينده انجام دهيد.

کارت 1: آیا پول خیلی زود به زندگی من می آید؟

این سوال شما را از لحاظ به دست آوردن پول آسان محك مي زند! با این حال، اين کارت به شما نشان خواهد داد که چقدر شانس پول درآودرن خواهيد داشت. كارت اول براي شما پر از فراوانی و ثروت خوب است، پس می توانید مطمئن باشید که همه چیز به نفع شماست.اگرچه این کارت کمتر  ایده آل است. اين كارت ممكن است شما را به چالش بكشاند يا مسير زندگي شما را تغيير دهد.  به این کارت توجه کنید. اگر اين كارت براي شما خوب است، سخت کار کنید اگر شما را به چالش کشید کار سخت تر مي شود! معمولا در مورد حل و فصل مسائل پولی و انتخاب های شغلی، ثابت نيستيد.

کارت 2: چه فرصت های شغلی را باید  از قبل در نظر بگیرم؟

این کارت به شما نشان می دهد که گزینه های شما چه هستند. به دقت در مورد چیزی که  از كار خود میخواهید  بپردازید، به این دلیل اين كارت بر روي شما  تاثیر زيادي می گذارد. این کارت لزوما به این معنی نیست که شما باید شغل خود را عوض کنید و یا  تضمین کاری است که کار شما برایتان خوب است. این کارت گزینه های شما را نشان می دهد؛ شرایطی را که ممکن است در نظر نگرفتید، به ارمغان بیاورید. اگر برای تغییر آماده هستید، این کارت قبل از انتخاب گزینه های تغییر زندگی شما را پیش بینی می کند.

کارت 3: چه متحدان و موانع در راه رسیدن به رضایت مالی من وجود دارند؟

این یک كارتي است كه شما نياز به پيش بيني صورتحسابها ي مالي خود داريد.  چیز دیگر اين است که درآمد کافی داشته باشد،  این کارت راه  را به شما نشان می دهد تا بتوانید خواسته های قلبي خود را آشکار سازید و همچنین کیف پول خود را به راحتی پر کنید. این نکات در مورد چیزهایی است که باید به آنها بپردازید  و این به شما بستگی دارد که چگونه  کارت های مورد نیاز برای اشتراک گذاری با پاسخ داشته باشيد. وضعیت شما فقط به این دلیل بهبود نیافته است که در تاروت نوشته شده است. شما واقعا باید کاری را انجام دهید تا موقعیت خودتان را بهتر کنید.

منبع
برتر ياب