زندگی مشترک چیست؟

    تعريف قانوني زندگي مشترك،  همسر بودن به عنوان زن و شوهر  که به طور کلی  زندگی مشترکي را در یک محل  برای مدت طولانی در رابطه صمیمی  مي گذرانند.به تعبيري ديگر همزيستي دو جنس مخالف .