چگونه از فنگ شویی در حمام / توالت استفاده کنیم؟

چگونه از فنگ شویی در حمام / توالت استفاده کنیم؟

حمام همیشه به عنوان یک مکان کثیف و بدون توجه به خانه در نظر گرفته مي شود و یا از لحاظ فنگ شویی. بنابراین، فنگ شویی حمام بسیار مهم است و فنگ شویی حمام بر روی حرفه، ثروت، سلامت و احساسات شما تاثیر می گذارد. اکنون، اجازه دهید نگاهی به تابوهای حمام های فنگ شویی ببریم.

در یک خانه باید اندازه حمام کمتر باشد.

حمام و اتاق هاي دیگر
حمام باید به محض ورود به خانه دیده نشود. درب حمام مستقیما با درب ورودی مواجه نخواهد شد، که ناخوشایند است و بر خلاف نظریه فنگ شویی است. با توجه به نظریه فنگ شویی، این نوع طرح به بسیاری از بیماری ها منجر می شود و دلیل اصلی فقرخانواده است. راه حل قرار دادن یک صفحه نمایش بین درب ورودی و حمام است.

درب حمام مستقیما نايد با درب آشپزخانه مواجه شودزيرا بر سلامت خانوارها تاثیر می گذارد و باعث ایجاد بیماری های معده می شود. راه حل حلق آویز كردن یک پرده در درب یا قرار دادن گیاهان سبز بین آنها است.

حمام باید به طور مستقیم با اتاق غذاخوری مواجه نشود زيرا بر هماهنگی خانواده تأثیر می گذارد و روي سلامت اعضای خانواده اثر مي گذارد.

درب حمام مستقیما با اتاق خواب نبايد مواجه شود زيرا برای سلامتی شما در اتاق خواب، به ویژه برای زنان، مضر خواهد بود. راه حل با گیاهان سبز مسدود كنيد همچنین در حین خواب، درب حمام باید مستقیما روی سر خود شماقرار نگیرد یا سر خود را ببندید.

تصفیه هوا در حمام.

حمام نباید خیلی نزدیک به در ورودی باشد و زيرا شما را به راحتي به ضرر مالی شخصی منتهی می کند و اعضای خانواده تان اغلب نزاع خواهند كرد. به عنوان مثال، اگر حمام در سمت چپ یا سمت راست درب ورودی قرار داشته باشد، به راحتی می تواند ثروت را براي شما مسدود کند. توصیه می شود که گیاهان سبز داشته باشيد.

اگر حمام پنجره ای نداشته باشد، باید در انتهای راهرو داخلی قرار نگرفته باشد، زیرا مفاصل و پراکندگی رطوبت از حمام برای سلامتی شما مضر خواهد بود. در این وضعیت حمام باید در یک طرف راهرو قرار گیرد.اتاق خواب باید از حمام دور باشد اگر دور نباشد، حمام باید به خوبی تهویه شود.دیوار پارتیشن بین حمام و اتاق های دیگر نباید در شیشه قرار گیرد، زيرا ممکن است به راحتی منجر به بحران  شود.حمام نباید به اتاق خواب یا اتاق غذاخوری نزديك شود.درب حمام نباید با محراب یا تصویر بودا یا مجسمه روبرو شود.

داخل حمام
در حمام صندلی توالت، وان حمام و دیگر ظروف باید در محل پنهان باشند.صندلی توالت و آینه مستقیما با درب حمام نبايد مواجه باشند.صندلی توالت و آینه باید به طور مستقیم روبه روي یکدیگر نباشند. صندلی توالت یک محل تخلیه است و هنگام استفاده از آن نیازی به نگاه در آینه نیست. تا زمانی که آینه از صندلی توالت دیده نشود و صندلی توالت در هنگام نگاه کردن به آینه دیده نشود، اين طرح منطقی است.

حمام باید یک پنجره داشته باشد که به طور معمول باز باشد برای تهویه و جلوگیری از  تاریکي  ، در نتیجه می توان از هوای خشک و هوای داخل آن منفیت و بدون رطوبت باشد. اگر حمام پنجره ای نداشته باشد، می توانید گیاهان سبز قرار دهيد بخورید تا مشکل حل شود.

حمام باید مرطوب نباشد. از لحاظ فنگ شویی حمام باید تمیز و خشک باشد کف آن نبايد آب داشته باشد و صندلی توالت باید مرتب تمیز شود. به این ترتیب، حمام رطوبت بیش از حد نخواهد شد و روح اشرار از بین خواهد رفت، و خوشبختی را برای خانواده شما به ارمغان خواهد آورد.

رنگ دکوراسیون حمام رنگ
از رنگ تیره باید در دکوراسیون حمام اجتناب شود از آنجا که حمام محل پر از یین (آب)و فاقد یانگ(آتش) است. بنابراین، دیوار حمام  و کاشی ها نباید از خاکستری، سیاه و آبی استفاده شود، اما کاشی های قرمز، نارنجی یا زرد توصيه مي شود.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.