فرايند طلاق

تصمیم گیری در مورد طلاق مهم ترین قدم در هر طلاق است. این جدی است و به این معنی است که شما آماده هستید تا ازدواج خود را پایان دهید. اگرچه فرآیند قانونی می تواند منجر به ايجاد بسیاری از احساسات، اعتماد شکسته و مشکلات دیگر شود. بنابراین بسیار مهم است که  طلاق را شروع نکنید تا مطمئن شوید که می خواهید ازدواج خود را پایان دهید.

فرايند طلاق