عوامل تضعیف کننده قوه جنسی

عوامل تضعیف کننده قوه جنسی

1) دوري از طبیعت و زندگی در آپارتمان ها و کارخانجات و مراکز صنعتی و کار با ماشین ها.

2) خوردن غذاي سرد بطور مکرر و متناوب : در حال حاضر غذاي غالب در جامعه ي ما، غذاهاي سرد است .لیست غذاهاي سرد و گرم در کتب طب سنتی موجود میباشد.

3) غم و غصه و افسردگی و نا امیدي فراوان جنسی : غم و غ صه، طبیعت مدبره بدن را درگیر می کند و باعث می شود که طبیعت بدن از توجه به دیگر امور(میل جنسی) غافل شود و از این جهت عامل تضعیف میل جنسی است

4) ضعف در یکی از قواي رئیسه ي بدن (قلب، مغز یا کبد ) و همچنین ضعف کلیه و لاغري آن و ضعف معده نیزمیتواند باعث ضعف قواي جنسی شود؛ که جهت اعاده صحت آن ها باید به طبیب مراجعه کرد.

5) اعتیاد به مواد مخدر و تریاك : تریاك به علت سردي و خشکی بالایی که دارد، حرارت غریزي و رطوبت اصلی را نابود می کند و باعث ضعف میل جنسی میشود.

6) کافور: کافور یک داروي بسیار سرد و خشک است و همانند تریاك، ضد مزاج اصلی بدن (گرم و تر ) است . ازمهمترین خواص کافور، ضعف میل جنسی است.
کافور در برخی از دانشگاه ها و مراکز شبانه روزي و آسایشگاه ها استفاده میشود. فرهنگ کافورخو ري در مراکزشبانه روزي از ارتش انگلیس گرفته شده است . آنها براي  اینکه ذهن سربازان از همجنس بازي و شهوترانی دور شود و به خدمت خود بپردازند، به سربازان کافور می خوراندند تا بدین وسیله میل جنسی آن ها را تضعیف کنند.

7) یکسري از دارو ها، میل جنسی را بسیار کم می کنند مثل کاهو و تخم آن، گشنیز و سرکه.

8) حجامت: حجامتِ زیاد، مضعف (تضعیف کننده ) میل جنسی است . از حجامت براي کسانی که میل جنسی بالایی دارند مي توان استفاده کرد . با استفاده از این موارد و پرهیز از دارو ها و غذاهاي میتوان براحتی میل جنسی افراد بیش فعال را کنترل کرد.

همه نسخه هاي زیرجهت پسرزایی و رفع نازایی نیز استفاده می شود:

1. (شیر + شکر + برنج)، مبهی و مولد منی است.

2. (تخم انجره + شیر گوسفند + تخم کرفس)، درافزایش باه مجرب است.

3. بوزیدان، نعناع، زنجبیل، فلفل، خولنجان، دارچین، پیاز، تخم انجره، سبزي شاهی، اسفند، دارچین، یونجه وتخم آن، زعفران، آویشن، زرده تخم مرغ نیم برشت، هویج

4. خرفه مبهمی محرورین و مضعف مبرودین است (یعنی براي گرم مزاجان باعث افزایش قوة باه و براي سردمزاجان باعث تضعیف قوه باه است)

5. بابونه، فندق، انجیر، گردو، عسل، شلغم، سیب زمینی

6. (فندق + عسل یا شکر)

7. (فندق + انیسون) ؛ (مرباي شکوفه سیب) ؛ (خرما براي باه مبرودین) ؛ (انجیر + گردو)

8. (تخم شاهی + زرده تخم مرغ نیم برشت)

9. مرغ و خروس و مشتقات آن بسیار مفید است.

10 . (خرما + مغز بادام) ؛ (مویزجهت باه مبرودین) ؛ (شیر + برنج بالمناصفه ده روز) ؛ (ارده + عسل)

11 . (کنجد + بزر کتان) ؛ (عسل + آب باران)

12 . کندر + زرده تخم مرغ نیم برشت

13 . بادام شیرین مولد منی و مسکّن حدت (تندي و تیزي منی که باعث سوزش مجاري ادرار می شود) آن است.

14 . شکوفه بادام شیرین محرك باه مردان و قاطع باه زنان

15 . (دوغ، مبهی محرورین (گرم مزاجان)) ؛ (موز مبهی محرورین)

16 . از (زرده تخم مرغ بارور + پودر نخود )،کوکو درست کرده بعنوان غذا مصرف شود . همچنین ادوی ۀ باهیه(گرم) به آن افزوده شود.

17 . (بوزیدان + اسارون + تخم انجره + خولنجان + قدومه شیرازي)، آسیاب شود و با عسل معجون بسازید.

18 . شیرخشت باعث رقت منی و سرعت انزال میشود.

19 . گوشت ها براي باه باید آب پز شوند، چون سرخ کرده از ارزش غذایی اش کاسته می شود.

نسخه هاي زیر مجرب هستند

1.(گوسفند نر + دنبه + پیاز)

2. (خاویار وگوشت ماهی + ادویۀ باهیه: (خولنجان، دارچین ، زعفران ، زنجبیل ، فلفل )) ؛ (پرورد ة نخود باشاهی)

3. (خولنجان + زنجبیل + پسته)

4. آرد گندم مطبوخ با شکر و بادام (مانند حریره) ولیسیدن آن

5. مالیدن روغن سیاه دانه بر کمر واعضاي تناسل جهت نعوظ

6. (مرباي گزر که بجاي شکر با عسل درست شده باشد) ؛ (خرما + شیر+ دارچین)

7. (روغن سیاهدانه + روغن زیتون +کندر (خوردنی و مالیدنی ) ؛ (مرباي گردو که بجاي شکر با عسل درستشده باشد)

8. (خیساندة نخود (نخود را در آب گرم ریخته و بگذارید چند ساعت (بدون دادن حرارت) خیس بخورد) + عسل)

9. سیر در مرطوبین (تر ه ها)

10 . (زرده تخم مرغ نیم برشت + ادویۀ باهیه: (خولنجان، دارچین، زعفران، زنجبیل، فلفل))

11 . ماهی

مضعفات باه

1. دو درم تخم کاهو جهت احتلام؛ همچنین یک مثقال اسفند

2. مضعف باه: (خشخاش، کاسنی، طرخون، کاهو)

3. مصرف زیاده از چهار اوقیه (هر اوقیه: 34 گرم) تخم گشنیز عامل تقلیل منی و ضعف باه و مسکن نعوظ

4. زنیان و نشاسته عامل تقلیل منی

5. افیون جهت سرعت انزال

منبع
طب اسلامي

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *