عشق و ازدواج

    پل تورنی، روانشناس مشهور، مي گويد: “من شش بار ازدواج کرده ام – همه شش بار با همسرم  ازدواج کرده ام.” او مي گويد هرگز ازدواج نکرد  بلکه ازدواج او از یک مرحله به مرحله دیگر منتقل مي شد. عشق، در ازدواج، نقش مهمی ایفا می کند و با مرور زمان، تکامل می یابد. در یک ازدواج عشق یک فعل عملی است به این معنی که شما می توانید آن را همه چیز بدانيد، اما پایان آن،  بیشتر از همه چيز مهم است. عشق می تواند به معنای همكاري در كار خانه با همسر خود باشد، غذا خوردن، به اشتراک گذاشتن امور مالی ، فداكاري برای شادی يكديگر و خیلی چيزهاي ديگر. واژه ها می توانند کاملا سخن بگویند اما عمل در عشق آن را کاملا روشن می کند.

    عشق ممکن است به اندازه کافی برای حفظ رابطه “تا مرگ به درد مي خورد” اما بدون عشق، هیچ چیز وجود ندارد.

     

    عشق و ازدواج