طلاق و اموال

هنگامی که ازدواج می کنید در طول ازدواج، شما و همسرتان اقلام، اموال، دارایی ها و چیزهای دیگر (چيزهايي كه معمولا به عنوان مالکیت جامعه شناخته می شوند) را دریافت ميکنید. علاوه بر این، بدهی یکی دیگر از جنبه های مشترک این رابطه است. با توجه به این (و صرفنظر از مقدار آن)، زمانی که طلاق گرفتید ، این دارایی ها که بین دو طرف وجود دارد،به احتمال زیاد توزیع می شود .

طلاق و اموال

  • نفقه در جمهوري اسلامي

    در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا بدین طریق مردان ملزم به پردا

  • دارایی مشترک بین زوجین

    در حقوق ایران زوجه از ابتدای قانونگذاری دارای حق مالکیت به طور مستقل شناخته شده و ماده 1118 ق.م. به

  • تقسیم اموال در طلاق

    زمانی که طرفین  با چگونگی تقسیم دارایی های خود و همچنین نحوه برخورد با بدهی موافقت ميکنند. به عنوان