طالع بیني و ارتباط آن با زنان

طالع بیني و ارتباط آن با زنان

ما در جامعه اي زندگی می کنیم که زنان را تشویق نمی کنند تا زنانگی خود را به نمایش بگذارند؛ زنانگی از جهات مختلف نادیده گرفته می شود از جمله نگرش، اگر كسي چیزی اشتباه انجام دهد، مي گويند آن كار را “یک دختر” انجام داده است.

طالع بیني و ارتباط آن با زنان

ما آموزش نديده ايم که زن بودن الهی است یا اینکه باید از طبیعت زنانه خود سپاسگزار باشیم. علاوه بر این، بسیاری از موضوعات و مطالعات، مانند طالع بینی، نجوم و یا تعادل چاکرا، به عنوان “علوم شبه علمی” در نظر گرفته می شوند و اغلب توسط عموم مردم مورد تمسخر قرار می گیرند.

ما آموزش نداده ایم که به جادو در زندگی باور داشته باشیم یا به دنبال آن باشیم. با این حال، کسانی که شاهد اثر سیاره ها در زندگی بوده اند، را مي دانيم همچنين می دانیم که طالع بيني کیهانی است که در ارتباط با بدن های ما در جهاني كه زندگی می کنيم ذاتي است.

طالع بیني و ارتباط آن با زنان

زنانگی با ماه و سیارات بالا ارتباط دارند. نمودارهای هولوگرام  ما را به دنبال الهه داخلی و یا شکل دادن به آنچه مشاهده مي كنيم و همچنین برای روشن کردن گزینه های ما برای توسعه بیشتر الهه های درونی است

برخلاف آنچه بعضی ها معتقدند، قرار دادن و تمرکز بر روی زنانه الهی، صرف نظر از عدم پذیرش مردانگی الهی نیست و جشن زنانه، هیچ ارتباطی با حذف یا کاهش ارزش انرژی مردانه در جهان ندارد.

آنها عناصری هستند که هر دو برای حفظ تعادل در زندگی ضروری هستند. با این حال، مردانگی به طور سنتی جشن گرفته مي شوند و برتر از زنانه بودن در نظر گرفته مي شود.

معمولا احساسات با زنانگی مرتبط است. از قبیل آسیب پذیری، حساسیت و بیان، منفی است که باید از سوی هر دو جنس به ویژه مردان، اجتناب شود. با این حال از طریق طالع بینی، می توانیم زنانه را بازگردانیم و زیبایی آن را به جهان تحمیل کنیم.

طالع بیني و ارتباط آن با زنان

برای کسانی که زمان دشوارتری از زنانگی را دارند، طالع بيني می تواند ابزار منحصر به فردی باشد که به ما اجازه دهد خودمان را ببینیم، فراتر از آسیب ستمي که قبلا تجربه کرده ایم.

به طور خاص، دو سیاره و قرار دادن آنها در نمودار ممکن است بسیار مفید باشد: قرار دادن ماه و ونوس در نمودار، می تواند چشمان را به ماهیت داخلی زنانه باز کند و به شما این امکان را دهد که تعادل و زیبایی را در خودتان قرار دهید.

سياره ماه به مدت طولانی برای ارتباط با زنانه الهی شناخته شده است و چرخه های آن تقریبی است و بر چرخه های ما در جنبش تأثیر می گذارد. سياره ماه مرموز است، بسیار شبیه به ماهیت زنان است. جزر و مد آن بر بسیاری از جنبه های زندگی نفوذ دارد؛ سياره ماه مادر کیهان است، براي هدایت ما و غنی سازی زندگی ما است.

سياره ماه ماهیت بصری و عاطفی دارد و بسیار شبیه به ماهیت زنان است. قرار دادن موقعيت ماه در نمودار مي تواند به شما در تشخيص نقاط قوت و ضعف هاي زنانه کمک کند، جايي که جشن مي گيرند و جنبه هايي را مي توان بهبود بخشيد تا احساس رفاه و الوهيت ايجاد شود.

سياره ونوس سیاره عشق و زیبایی است که به نام الهه عشق نامگذاری شده است.سياره زهره نحوه دریافت، دادن و تفسیر عشق را تعیین می کند.

علاوه بر قرار دادن زهره و ماه، توجه ویژه به علامت خورشید را جلب می کند. نشانه های زنانه عبارتند از: برج ثور، ویرجینيا، تابوت، سرطان، اسکورپی و ماهی، که نشانه های زمین و آب زودیاک هستند.

نشانه هوا و آتش، برج ثور، لئو و قوس نشانه مردانه طالع بینی هستند. اگر نماد خورشید شما زیر علامت مردانه قرار می گیرد، ممکن است مجبور شوید سخت کار کنید و زنانه بودن را از بین ببرید.

با یادگیری بیشتر در مورد نمودار خود، خواهید دید که جاه طلبی های طبیعی شما هماهنگ است و بیشتر در مورد موقعیت خود در جهان و همچنین خودتان و اینکه چگونه جنسیت را مشاهده می کنید، درک کنید.

به عنوان مثال، یک زن با یک نمودار که شامل خورشید با لئو است، می تواند کشف کند که زن بودن او مدت ها تحت ستم یا توسعه نیافته است. در این مثال، ایده آل است که زمان کمتری برای ارتباط با زمین و آب، باشد

هنگامی که شروع به تشخیص این جنبه های نمودار خواهید کرد، خواهید دید که عناصر زیادی وجود دارد و راه های بسیاری برای ایجاد تعادل و سازش وجود دارد.

تعادل کلید زندگی است و مردان و زنان برابر هستند. از طریق استفاده از طالع بینی، زنانگی خود را با استفاده از گنجینه های پنهان زندگی به هم پیوند دهيد. زندگی ما اغلب با فشارهای روزانه، وظایف و تعهدات اجتماعی رو به رو می شود.

طالع بینی ابزار فوق العاده برای درک خود، ماهیت زنانه بودن و همچنین محل خود در جهان است.

طالع بیني و ارتباط آن با زنان

 

 

 

منبع
برتر ياب