صمیمیت احساسی

  صمیمیت احساسی یک احساس نزدیک به شخص دیگری است؛ حس واقعی درک دو طرفه. وقتی ما با همسرمان عاطفی هستیم، می توانیم احساسات شخصی را به راحتی درک کنيم، صميميت احساسات را نشان می دهد ،ممكن است برای ساختن این نوع از رابطه با شریک زندگی خود  زمان ببرد و حتی ممکن است در طول سال ها نیز زمان بر باشد. ما توضیح می دهیم که چگونه صمیمیت عاطفی می تواند روابط شما را تقویت كند و شما را قادر به حل مسائل مربوط به عاشقانه ، عشق ، صمیمیت و ارتباطات کند .

  صميميت احساسي

  • http://bartaryabe.com

   مسائل مربوط به صمیمیت مشترک در ازدواج

   مسائل مربوط به صمیمیت مشترک در ازدواج ارتباط نزدیک به معناي رابطه جنسي نیست، بلکه درک عمیق تر فردی است که می خواهید بقیه زندگی خود را با او صرف کنید. بدون صمیمی

  • bartaryabe.com

   اصول مهارت هاي همدلی و صميميت

   همدلی با افراد مهارت خاصی می خواهد. همدلی به برقراری ارتباط عمیق و صمیمی به انسان ها کمك بسیاری می کند. گاهی اوقات افراد به اشتباه، تصور می کنند تفاهم به این مع

  • bartaryabe.com

   مزایای صميميت احساسی در زوج ها

   رابطه ای که ارتباطی عاطفی ندارد، چیزی بیش از خشونت است که به سرعت از بین می رود. از سوی دیگر ارتباط عاطفی عمیق با شریک عاشقانه براي بقيه عمر بهتر است. صمیمی بود

  • bartaryabe.com

   صمیمیت واقعی چیست و چطور باعث رونق ازدواج مي شود

   ازدواج سالم از چندین عنصر شامل احترام متقابل، ارتباطات باز و صادقانه، زندگی جنسی کامل و دوستی جامع بین دو همسر تشکیل شده است. همه این ترکیبات صمیمیت واقعی را ای

  • bartaryabe.com

   چالش هاي احساسي و عاطفي در مردان

   چالش هاي احساسي و عاطفي عظيمي كه مردان جامعه امروزي با آن روبرو هستند در زير وجود دارد آن گونه كه مردان آموزش ديده اند: تدافعي و مظنون -پنهان كردن احساسات آن گو

  • bartaryabe.com

   5 عوامل تاثير گذار بر صميميت

   صمیمیت یکی از مهمترین عوامل در موفقیت ازدواج است. درک واقعی تنها زمانی ممکن است که ارتباط عمیقی با همسرتان از هر دو لحاظ احساسی و فیزیکی داشته باشيد. حتی اگر در