سی باور غلط در ازدواج

ازدواج باعث درمان مشکلات روانی می شود.

دنی سوگرو که استادیار دانشگاه میشیگان معتقد است اگر شما به دنبال يافتن فردی هستید که به شما احساس ارزشمندی القا کند، خوشحالتان کند، از یك زندگی خسته کننده و ناخوشایند نجاتتان دهد و اگر به دنبال کسی هستید که شما را کامل کند، بهتر است در افکار خود تجدید نظر داشته باشید چرا که هیچ کس نمی تواند چنین کارهایی را برای شما انجام دهد. جز خودتان اگر وظیفه انجام چنین کارهایی را به فرد دیگری واگذار کنید به این معناست که خودتان و رابطه تان را در معرض نابودی قرار داده اید

اساس ازدواج فقط و فقط عشق است (عشق کافی است).

یا برعکس عشق مال داستانهاست و در زندگی واقعی وجود ندارد.

ازدواج راهی برای سعادتمند شدن است.

ازدواج راهی برای تضمین زندگی فرزندان است (از دیدگاه والدین دختران و پسران جوان).

ازدواج راهی برای پیشگیری از انحراف فرزندان است.

ازدواج راهی برای فرار از مشکلات است.

ازدواج راهی برای جلب رضایت والدین است.

دوستی قبل از ازدواج، تضمین کننده یك ازدواج موفق است.

حالا ازدواج می کنم و بعد او را تغيير مي دهم

باید با کسی ازدواج کرد که از همه نظر کامل باشد.

زن باید وارد یك زندگی کامل شود.

مهم این است که جوان ازدواج کند، بقیه مسایل حل می شود.

یك ازدواج هرچند ناموفق بهتر از تجرد است.

کسی که به خانواده خود خیلی اهمیت می دهد پس حتماً در زندگی مشترک نیز موفق خواهد بود.

ازدواج می کنم و بعد طلاق می گیرم.

اگر با فلانی ازدواج کنم خوشبختم، و لاغیر.

ازدواج یعنی خوشبختی ورفاه.

ازدواج یعنی اسارت.

مهریه تعیین کننده موفقیت در ازدواج است.

شاید اگر با دیگری ازدواج می کردم موفق تر بودم.

زن و شوهر باید کاملاً شبیه هم باشند.

زن و شوهر باید همه مسایل خود به یکدیگر بگویند.

زن و شوهر باید کاملاً وقتشان را با هم بگذرانند.

زن باید تابع و مطیع محض مرد باشد.

زن باید همسرش را به همه خواسته هایش برساند؛ شوهر باید همه مشکلات او را حل کند.

زن ها فریبکارند « یا » مردها غیر قابل اعتمادند به هیچکس نمی توان اعتماد کرد

چون خودم تصمیم گرفتم باید تا آخرش بروم؛ هر قولی که می دهی باید تا آخرش بایستی.

زن و شوهر باید در همه مسائل اتفاق نظر داشته باشند. زن و شوهر باید تابع هم باشند. زن و شوهر باید –
همه فعالیت هایشان مشترک باشد.

مرد باید جلوی زنش در بیاید. به زن نباید رو داد. نباید محبتت را نشان دهی. نباید طرف مقابلت بفهمد که دوستش داری چون آن وقت سوءاستفاده می کند.

افرادی که طلاق میگیرند حتماً افرادمشکل داری هستند. کسی که طلاق می گیرد حتماً آدم بدی بوده است.

والدین نباید در تصمیم ما دخالت کنند اما باید زندگی ما را تأمین کنند.

هر نوع زندگی بهتر از طلاق است.

طلاق یعنی بدبختی.

رابطه جنسی همسران پدیده ای گناه آلود یا زشت است.

منبع
برتر ياب