سنگCELESTITE

سنگ CELESTITE

http://bartaryabe.com

شرح

اگر از درد مزمن، سردرد یا ضعف خواب و یا هر چیز مربوط به تیروئید خود رنج می برید اين سنگ بسيار مفيد است،  تشخیص Celestite به ویژه برای علائم زودياك Gemini و Libra، براي برقراي ارتباط موثر ، مفید است. سنگ Celestite با چاکرا اولیه خود که چاکرا گلو است، می تواند بیان الهی را تشویق کند و تأییدش این است: “نور ابدی روح من را مي پروراند”. هنگامی که ما احساس ناآرامی، افسردگی مي كنيم داشتن سنگ Celestite می تواند باعث کاهش استرس شود و شما را صادقانه تر كند و مهربانی ذاتی شما را با جهان به اشتراک ميگذارید.

خب، بسیاری از مردم، باور دارند یا نه. سنگ های قیمتی، که به عنوان سنگ های شفابخش یا کریستال شناخته می شوند، در قرن های پیش از میلاد ساخته شده اند. اولین ارجاعات ثبت شده در مصر 6000 سال پیش بود که اولی سومریان آنها را به معنای تقریبي همه چیز مورد استفاده قرار گرفت. هر کریستال به  معنی چیزی است و این به این دلیل است که این سنگهای قیمتی همه میدان انرژی هستند.هر کریستال متفاوت است و بنابراین هر میدان انرژی نيز متفاوت است.هر کریستال به  معنی چیزی است و این به این دلیل است که این سنگهای قیمتی همه میدان انرژی هستند.هر کریستال متفاوت است و بنابراین هر میدان انرژی نيز متفاوت است.

منبع
برتر ياب

همچنین ببینید

بستن
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.