سنگ FUCHSITE

سنگ FUCHSITE

شرح

سنگ FUCHSITE براي شفا دادن، تجدید چاکراهای اولیه و چاکرای قلب مورد استفاده قرار مي گيرد همچنين به توانایی های ما در رفاه و مهربان بودن مربوط می شود. اين سنگ جمله ي روبرو را دارد: “من قلبي جوان دارم، اما در سال هاي ديگر خود عاقلانه هستم. ” اين كريستال اين جمله را تصدیق مي كند و براي كساني كه نشانه هاي Libra (تابوت) و Aquarius (آبشار) دارند بسيار پر كاربرد و مورد استفاده قرار مي گيرد. سنگ Fuschite به کسانی که روی مسائل فیزیکی حساس هستند كه مربوط به سیستم ایمنی بدن مي شود کمک مي کند و همچنين به افرادي كه مي خواهند دوباره از نو بازسازي شوند و خود را بسازند نيز كمك مي كند.

منبع
برتر ياب

همچنین ببینید

بستن
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.