سنگ های قیمتی و کریستال

رابطه سنگها با چاكراهاي شما:
  • سرخ ( چاکرا ریشه ): زندگی، انرژی، اشتیاق، علائم قلبی (اورنج، سرطان، وزنه، برج جدی)
  • نارنجی ( چاکرا ساکرال ): ایجاد، فرصت، قضاوت، علائم فیزیکی (اورنج، لئو، قوچ)
  • زرد ( چاکرای اصلي ): Charisma، غلظت، سطح زمین، علائم هوا (Gemini، Libra، Aquarius)
  • سبز ( قلب  چاکرا): مهربانی، رفاه، حسادت، نشانه های زودياك (برج ثور، ویرجین، کوهنوردی)
  • آبی ( چاکرای گلو ): ارتباطات، حقیقت، فریب، نشانه های زودياك (سرطان، عقرب، قوس)
  • سفيد ( چاکرا سوم چشم ): عاشقانه، شهود، توهم، نشانه های ثابت (Taurus، Leo، Scorpio، Aquarius)
  • بنفش ( تاج چاکرا ): معنویت، بینش، اضطراب، نشانه های قابل تغییر (Gemini، Virgo، Sagittarius، Fish)

بسیاری از سنگ ها و رنگ های دیگر را می توان در درمان  استفاده کرد. هر سنگ يك داستاني را بيان مي كند.

سنگها در بسیاری از موارد جزو سنگهای جواهرات است. همه چیز به هم پیوسته است . هنگامی که شروع به صحبت با سنگ می کنید، خود را به شنیدن پیام هایی از دنیای طبیعی داريد. برخی از این سنگ ها صدها هزار ساله هستند؛ طلسم کریستال و شفا کریستال جدا نیستند. شما فقط باید ذهن خود را خنثی کنید و قلب خود را باز کنید تا صداي سنگ ها را بشنويد.

هر یک از کریستال ها چیست؟

 جواهر های مختلفی برای رویدادهای مختلف وجود دارد، همچنین کریستال های مختلفی با مقاصد مختلف به ما در معنویت و  زندگی فراوان و سالم كمك مي كنند. (امروزه سنگها  به عنوان سنگ های قیمتی و سنگ های شفا شناخته می شوند) سنگها میدان های انرژی را حمل می کنند و به تاريخ صد سال ها سال برمي گردد. بعضی از کریستال ها به تقویت روانی ما کمک می کنند، بعضی دیگر ضربان قلب ما را بهبود می بخشند و حتي می توانند به ما برای جذب ثروت، پول و حتی عشق کمک کنند. بعضی از کریستال ها حتی می توانند به شما کمک کنند تا از جادوي خود رها شويد! به همین دلیل است که امروزه شفا کریستال بسیار محبوب است.

در اینجا در مورد هر يك از سنگها توضيح داده ايم روي هر يك از سنگها كليك كنيد تا زا خواص و ويژگي هاي آنها  پي ببريد تا بتوانيد از آنها برای شروع بهبود زندگی خود استفاده کنید

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.