زوج درماني

    زوج درماني نوعي درمان شناخته می شود و به عنوان  راهی برای کمک به زوجین در تشخیص و حل اختلافات زناشویی است. با استفاده از تکنیک های ساده، زوج ها می توانند رابطه خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده و تصمیمات متفکرانه ای در مورد بازسازی آن ایجاد کنند. مسائل متعددی مانند کمبود ارتباطات ، انتظارات ناخوشایند، مشکلات مالی و خیانت، می تواند با زوج درماني حل شود .

    زوج درماني