زندگي مشترك ناموفق

ممکن است که یك ازدواج موفق به یك زندگی مشترک ناموفق ختم شود، واین موضوع بستگی دارد که ازدواج موفق از دیدگاه طرفین چه تعریفی داشته و چگونه شکل گرفته است. اغلب ازدواجهای مبتنی بر عشق و بدون شناخت کافی از طرف مقابل شاید در اوایل، یك ازدواج موفق باشد اما همانطور که گفته شد، داشتن یك زندگی موفق را تضمین نمیکند و بحثها و بگومگوها و دعواها مدت کوتاهی پس از ازدواج آغاز میشود. از طرفی یك ازدواج موفق زمانی به یك زندگی موفق ختم میشود که زن و شوهر مهارت حل مساله و همدلی را بیاموزند و در زندگی مشترک آنها را به کار بگیرند.

ما باید یاد بگیریم به مسایل از دیدگاه فرد مقابل نگاه کنیم، به احساسات و خواستههای طرف مقابل احترام بگذاریم، زمانی
که عصبانی هستیم روی خواسته هایمان پافشاری نکنیم، با بروز کوچكترین مشکلی یك گفتوگوی منطقی داشته باشیم، به جای شنیدن، مهارت گوش کردن را یاد بگیریم و در زندگی مشترکمان گذشت کنیم و مسایل جزیی و پیش پاافتاده را به جنجال و کشمکش تبدیل نکنیم. شما همان زوج هائی هستیدکه قبل از ازدواج مرگ هم نمی توانست شما را از یکدیگر جدا کند ولی بعد از ازدواج جزئی ترین مسائل هم می تواند بین شما جدائی بیفکند.

عادت جای به عشق

بسیاری از افراد بر این باورند در طول زندگی مشترک عشق جای خود را به عادت میدهد. زن و شوهر باید هر چند وقت یکبار گردوخاک زندگی مشترک را بگیرند و با ایجاد تنوع، نگذارند عشق به عادت صرف تبدیل شود. البته عادتی که توأم با عشق باشد نشانهای از یك زندگی مشترک موفق است و نمیتوان از آن خرده گرفت و اصلا اجتنابناپذیر است. زوج ها هر از گاهی مانند دوران نامزدی رمانتیك باشند، باهم به گردش و تفریح و رستوران بروند، برای یکدیگر هدیه بخرند و خلاصه برای معاشقه وقت بگذارند.

همینطور توصیه دیگر به همه زوجها این است که مثلا سالی دو هفته از هم دور شوند. به این ترتیب هم میزان عشق و دلبستگی طرف مقابل را بسنجند و هم مانع شوند تا عشق آنها به یك عادت صرف تبدیل شود. البته نباید فراموش کنیم که پایه یك ازدواج موفق شناخت و پایه یك زندگی موفق عشق، اعتماد، گذشت و صداقت است. درواقع یك زوج موفق خواسته ها و انتظارات خود را به صراحت میگویند، استقلال و فردیت خود را در طول زندگی مشترک حفظ میکنند و به حریم خصوصی طرف مقابل احترام میگذارند، روشهای حل اختلاف را میآموزند و به کار میگیرند و برای حفظ رابطه تلاش میکنند و نمیگذارند عادت جایگزین عشق آنها شود.

حالا اگر بنا به دلایلی به این نتیجه رسیدیم که ازدواج ناموفقی داشته ایم یا اینکه دیگر زندگی مشترک موفقی نداریم، در این شرایط مراجعه به یك مشاور خانواده میتواند راهگشا باشد، واین موضوع بستگی به افراد دارد. زوجهای موفق قبل از مراجعه به مشاور و بررسی مشکلات پیش آمده، به دادگاه نمیروند تا سند طلاق را امضا کنند بلکه میکوشند تا مشکلات را به بهترین شکل ممکن حل کنند. البته مشاور به شرطی کمك کننده است که طرفین خودشان بخواهند بحران را حل کنند و به تکنیك های توصیه شده به خوبی عمل کنند.

متاسفانه در کشور ما زن و شوهر زمانی به مشاور خانواده مراجعه میکنند که به بن بست رسیده اند و به مشاور نیاز دارند تا حکم طلاق آنها را تایید کند. در این شرایط کاری از دست بهترین و خبرهترین مشاور هم برنمیآید اما اگر زن و شوهر نه برای خراب کردن رابطه بلکه برای حفظ آن به مراکز مشاوره مراجعه کنند قطعا نتیجه خواهند گرفت و میتوانند ازدواج و زندگی موفقی داشته باشند.

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.